Velg landVelg land
Norge - Fagfolk/prosjekt

Miljømerkinger og sertifiseringssystemer

I Norden finnes en rekke ulike sertifiserings- og miljøvurderingssystemer som evaluerer Tarketts produkter og de bygninger de finnes i.

Leadership in energy and environmental design

Er et sertifiseringsprogram for bygninger, utviklet av U.S. Green Building Council. Ved sertifiseringen vurderes det hvor effektivt man bruker energi, vann og land ved prosjektering, bygging og drift. Dessuten vurderes inneklimaet og bruken av materialer. Dermed kan man si at LEED ikke er en sertifisering for byggematerialer, men for selve bygningen. I de forskjellige landene jobber Green Building Council med å tilpasse LEEDs regelverk til de nasjonale forholdene.

BRE environmental assessment method

Utviklet av Building Research Establishment i England. Det er det mest brukte systemet i verden for miljøsertifisering av bygninger. Den totale miljøytelsen til en bygning vurderes, og man kan oppnå fem ulike nivåer – fra «Passed» til «Outstanding». Gulvbelegg utgjør bare en begrenset del av vurderingen av bygningens miljøytelse.

Basta

BASTA er byggebransjens eneste uavhengige miljøevalueringssystem for bygg- og anleggsprodukter. Eies av IVL Svenska Miljöinstitutet og Sveriges Byggindustrier
og er den svenske byggebransjens system for å fase ut stoffer med farlige egenskaper fra byggprodukter. Produkter som registreres i BASTA, kan ikke inneholde stoff er med bestemte skadelige egenskaper. Hensikten med BASTA er å fase ut stoff er med farlige kjemiske egenskaper fra bygg- og anleggsprodukter og bidra til Sveriges nasjonale miljøkvalitetsmål Giftfri miljö.

Byggvarubedömningen

En økonomisk forening hvor mange svenske kommuner, regioner og store entreprenørselskaper er medlemmer. Byggvarubedömningen ser miljøvurdering som en måte å ta ansvar for det vi bygger inn i våre hus og gir videre til kommende generasjoner. Foreningen har utviklet et system for miljøvurdering, og ambisjonen er at det skal bli det mest heldekkende i byggebransjen. De utfører en helhetsvurdering av byggprodukters miljø- og helseegenskaper ut fra sju delområder og gir vurderingene Undviks, Accepteras eller Rekommenderas (unngås, godkjennes eller anbefales). De homogene gulvene iQ fra Tarkett er det første PVC-gulvet som har fått vurderingen «rekommenderas» (anbefales).

SundaHus

SundaHus AB er et privateid, svensk selskap som har utarbeidet et system og kriterier for helse- og miljøvurdering av varer til bygg- og eiendomssektoren ved nybygging, ombygging og drift. Blant kundene finner vi private eiendomsselskaper, kommunale og statlige eiendomsselskaper, regioner, konsulenter og entreprenører. De utfører en helhetsvurdering av byggprodukters miljø- og helseegenskaper ut fra fem områder og gir vurderingene A, B, C eller D i kombinasjon med en poengsum. PVC-gulv får generelt sett C (unngås) i vurderingene til Sunda Hus.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad er et sertifiseringssystem for hele bygningen, basert på svenske bygg- og myndighetsregler og på svensk byggepraksis. Det er tre viktige kvaliteter ved et bygg – energi, innemiljø og materialer – som er grunnlaget for en sertifisering. Miljöbyggnad brukes for nyproduserte og eksisterende bygg uansett størrelse, og et bygg kan få vurderingen bronse, sølv eller gull. Sweden Green Building Council administrerer dette systemet.

Indeklima mærket

Dansk Indeklima Mærkning (DIM) er et frivillig merkingssystem for byggevarer og produkter som påvirker luften innendørs. Alle Tarketts parkettgulv med Proteco-lakk og laminatgulv er godkjent i samsvar med DIM.

M1

Utslippsklassifisering av byggematerialer i Finland. Kriteriene er like for alle byggprodukter, og følgende innhold blir testet: TVOC, formaldehyd, ammoniakk, kreftfremkallende stoff er og illeluktende stoffer.

Svanen

Et nordisk system for miljømerking som samarbeider med EUs Ecolabel. Ved sertifiseringen utføres en helhetsvurdering av miljø- og helsepåvirkningen ut fra kriterier som er spesifikke for hver enkelt produkttype. Vinylgulv kan ikke svanemerkes. Tarkett har et 14 mm lamellparkettgulv som er svanemerket, i likhet med hele utvalget av linoleum.

Green building council (GBC)

En overgripende organisasjon som i dag finnes over hele verden. Alle de nordiske landene har et eget GBC. Green Building Council er en ideell forening som eies av medlemmene og er åpen for alle foretak og organisasjoner i bygg- og eiendomssektoren. Foreningen arbeider for grønne bygg og for å utvikle og påvirke miljø- og bærekraftarbeidet i bransjen. GBC sertifiserer hele bygget i henhold til LEED, BREEAM og Miljöbyggnad, avhengig av hvilket system kunden ønsker å jobbe med.

Bærekraftmerking for alle produkter

Vi har byggevaredeklarasjoner med informasjon om blant annet innhld og emisjoner for i stort sett alle våre produkter. De finnes i dokumentarkivet. Vi har også en kortfattet holdbarhetsmerking i brosjyrer, her på webben og på prøver.  Slik leser du merkingen:

Del