Velg landVelg land
Norge - Fagfolk/prosjekt

Vi fjerner ftalater fra våre vinylgulv

I Norden har Tarkett de siste årene benyttet ftalatfrie produksjonsteknikker på fabrikken i Ronneby, Sverige. Så tidlig som i 2009 lanserte vi bransjens første ftalatfrie homogene vinylgulv med fornybare mykgjørere, og i 2011 tok vi bort dette stoffet fra samtlige homogene vinylgulv for offentlig miljø som ble produserte i Sverige.

I løpet av våren 2014 byttet Tarkett suksessivt til ftalatfrie mykgjørere i produksjonen av vinylgulv for både hjem og offentlige miljøer i samtlige produksjonsenheter i hele Europa. Fabrikker utenfor Europa fulgte på i årene etter. De mykgjørerne Tarkett har valgt å jobbe med, er godkjente for bruk i matemballasje og i leker for barn under 3 år.
 

Fakta om introduksjonen av ftalatfrie mykgjørere:

  • Utviklingsarbeidet startet i 2009 med tester av ulike alternativer
  • Ftalatfrie mykgjørere ble innført fortløpende i 2010-2011, hvorav alt ble byttet ut i april 2011
  • Målrettet og en godt organisert resirkulering, tok oss til <0,1 % DINP ved årsskiftet 2011/2012 da vi også informerte markedet om utskiftningen
  • Kun eget velkjent gulvmateriale gjenbrukes for å klare ”null” emisjon og <0,1 % ftalatinnblanding
  • I vår produksjon forekommer ingen mykgjørere inneholdende ftalater, alt produseres med DINCH eller biobaserte mykgjørere (ricinolje og soyabønneolje). Muligheten for såkalt ftalatforurensning vil derfor ikke skje.

SPØRSMÅL OG SVAR OM FTALATER

Hva er ftalater?
Ftalater er en gruppe organiske stoffer som har vært benyttet siden 1950-tallet, blant annet for å gjøre plast myk og formbar. Ftalater er verdens mest benyttede mykgjører og finnes i blant annet bygningsmaterialer, emballasje, tekstiler og leker. Enkelte typer av ftalater har vist seg å være skadelig ut i fra et helse- og miljøsynspunkt og benyttes derfor ikke lenger. Det ftalatet som benyttes mest i vinylgulv i dag heter DINP, og er nøye gransket av EUs ekspertpanel ”The European Chemical Agency”. Ekspertpanelet består av ulike forskere fra ulike europeiske land, og de har undersøkt samtlige forskningsresultater rundt mykgjørere og godkjent at DINP er ufarlig ut i fra et helse- og miljøsynspunkt.
 

Hvorfor har Tarkett bestemt seg for å avvikle ftalater?
Tarkett ønsker å være en pioner innen bærekraftig utvikling og øko-innovasjon. I de senere årene har ftalater fått oppmerksomhet ut i fra et helseperspektiv rettet mot leker og klær for barn. I juni 2013 fikk Kemikalieinspektionen i oppdrag av den svenske regjeringen å utrede om bruken av ftalater i ulike konsumentprodukter bør begrenses, og hvordan en utfasing av ftalater skulle kunne gjennomføres. Også innenfor EU pågår det en mer intensiv diskusjon rundt disse spørsmålene. Mens debatten om de helsemessige effektene av ftalater pågår, har Tarkett bestemt seg for å slutte å bruke ftalater. Arbeidet startet våren 2014, og gradvis byttet vi ut til ftalatfrie mykgjørere i alle produksjonsenheter verden over. De mykgjørere Tarkett har valgt å jobbe med fremover er godkjente for bruk i matemballasje og i leker for barn under 3 år.
 

Hvorfor har ikke Tarkett benyttet ftalatfrie mykgjørere tidligere?
Tarkett evaluerer kontinuerlig sine produkter og prosesser for å produsere gulv som fungerer godt i et moderne og bærekraftig samfunn. Som en del av dette arbeidet tilegner Tarkett seg aktuelle forskningsresultater om nye råvarer som for eksempel alternative mykgjørere og deres helse- og miljøeffekter.
I 2009 begynte Tarkett å benytte ftalat-fri teknologi i sitt anlegg i Ronneby i Sverige, og i 2011 gikk de helt over til den nye teknologien. Siden det viste seg å fungere godt både miljømessig og teknisk, har Tarkett nå besluttet å fase ut ftalater fra alle produksjonssteder over hele verden.
 

Hvordan er de allerede installerte gulvene som inneholder ftalater? Er det trygt?
Ingen av de gulvene som Tarkett selger er skadelig for helse eller miljø. De har svært lave utslipp av organiske stoffer, og alle råvarene er valgt med helse- og miljørettet fokus. DINP heter den ftalaten som Tarkett har sluttet å bruke, men den tilfredsstiller kravene i REACH (Europaparlaments- og rådgivning om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikaler) og vurderes som risikofri av EUs ekspertpanel ”The European Chemical Agency”. Tarketts avgjørelse om å fase ut ftalater har vært på en offensiv og bærekraftig måte å minimere virkningen av sine produkter på miljøet og menneskers helse.
 

Hvordan er kunnskapen om den nye mykgjøreren dere benytter? Kan det bli klassifisert som skadelig i fremtiden?
Siden 2011 har Tarkett samarbeidet med den internasjonale miljøorganisasjonen ”Cradle to Cradle” som gjennom et sertifiseringsprogram vurderer et produkts miljøvennlighet gjennom hele sin levetid. Gjennom dette samarbeidet utvikler og velger Tarkett råvarer som er best for både helse og miljø uten at det påvirker de tekniske egenskapene til produktet. De ftalatfrie mygjørere Tarkett nå går over til, har blitt benyttet i produkter som leker og matemballasje i ca 10 år. På bakgrunn av den erfaringen og kunnskapen som finnes i dag på disse mykgjørere, er det ingenting som tyder på at det er en risiko for helse og miljø.
 

Kan Tarkett fortsette å resirkulere restavfall? Hva skjer hvis ”gamle” mykgjørende restavfall blandes med nytt?
Resirkulering er en viktig del av Tarketts miljøarbeid. Store mengder produksjonsavfall som remser og biter som er ”til overs” ved gulvlegging gjenvinnes på alle Tarkett sine anlegg. I de nordiske landene blir avfall destruert i Tarkett sin egen fabrikk i Ronneby i Sverige. Alt blir sortert og valset ned til nye råvarer. Hvert år samles nesten 400 tonn avfall til anlegget, og det meste blir til nye gulv.

Gjenvinningen gjør at det i den trinnvise utfasingen av ftalater vil være produkter med ”gamle” mykgjørere, dvs DINP i en overgangsperiode. Den lille mengden DINP i resirkulering blandet med den nye ftalatfrie mykgjøreren påvirker ikke produktets tekniske egenskaper. I tråd med at en allerede større del av sortimentet blir ftalatfritt, så kommer andelen med ftalatavfall suksessivt til å reduseres.

iQ Optima
 
Kontakt

Kontakt Peter Okmark, nordisk miljøsjef via e-post eller via telefon +46 457-714 30 om du vil vite mer om hvordan vi jobber med vårt miljøarbeid og våre ftalatfrie gulv.
 

Du kan finne mer informasjon om Tarketts arbeid for miljøet i vår brosjyre "Et bevisst valg for langsiktig bærekraft". Klikk på bildet ovenfor for å komme til brosjyren

Du kan ogsålese mer på vår side om miljøarbeid.