Velg landVelg land
Norge - Fagfolk/prosjekt

Tarketts miljøvisjon

  • Tarkett miljøvisjon
  • Tarkett miljøvisjon
  • Tarkett miljøvisjon
  • Tarkett miljøvisjon

I 2050 vil jorden ha en befolkning på omtrent ni milliarder. Det er tre ganger så mange som for 50 år siden. Jordens ressurser er begrensede, samtidig som mange mennesker streber etter høyere livskvalitet. Vi må derfor arbeide proaktivt for å ta hensyn til fremtiden, og det krever nye måter å tenke på, der mennesker, miljø og lønnsomhet har like stor betydning. Det er grunnen til at vi i Tarkett alltid leter etter nye grep for fremtiden, og at vi går lenger enn det gjeldende lovgivning krever, ved å integrere bærekraft i alle deler av virksomheten. Denne proaktive holdningen gjør at vi ligger i forkant av utviklingen i gulvbransjen. Vi går ikke på akkord med hverken livskvalitet, miljø, ytelse eller design når vi utvikler produkter.

Tarketts engasjement

Vår strategi for eierstyring og selskapsledelse bygger på tre pilarer for bærekraftig utvikling.

Tarkett miljøvisjon
Del