Velg landVelg land
Norge - Fagfolk/prosjekt

Eldreomsorg

Illustrasjon tarkett pleiehjemdesign

For eldre mennesker kan et sikkert og komfortabelt gulv gi en trygg tilværelse. I et slikt miljø kan valget av gulv bidra positivt for å støtte både de som gir og de som mottar omsorg, samt redusere vedlikeholdskostnadene og miljøpåvirkningen av gulvene.