Resirkulerbare vinyl- og linoleumsgulv

Resirkulerbare vinyl- og linoleumsgulv

Vi er overbevist om at sirkulær omstilling er rett strategi for å spare på jordens ressurser, redusere avfallsmengden og bidra til å bremse den globale oppvarmingen. Vi vil vise at sirkulær økonomi fungerer i praksis, og være et forbilde som inspirerer andre ved å gå fra ord til handling. Vi har utviklet innovativ teknikk for å kunne resirkulere utrevne vinyl- og linoleumsgulv, og gjøre dette om til råvare i nye gulv. 


At våre gulv er resirkulerbare innebærer at: 

- vi har rutiner for innsamling av utrevne gulv over hele landet

- vi transporterer det innsamlede materialet til våre gjenvinningsanlegg

- det utrevne gulvmaterialet blir til råvare i nye gulv