Circular Collection

Circular Collection

Tarkett er dedikert til sirkulær økonomi, og utvikler produkter basert på gode materialer som bidrar til et godt inneklima. Vi er overbevist om at sirkulær omstilling er rett strategi for å spare på jordens ressurser, redusere avfallsmengden og bidra til å bremse den globale oppvarmingen. Vi vil vise at sirkulær økonomi fungerer i praksis, og være et forbilde som inspirerer andre ved å gå fra ord til handling.

Alle gulvene i Circular Collection er resirkulerbare, noe som innebærer at:

- vi har rutiner for innsamling av utrevne gulv over hele landet

- vi transporterer det innsamlede materialet til våre gjenvinningsanlegg

- det utrevne gulvmaterialet blir til råvare i nye gulv