Aquarelle våtromsgulv

Sarondo BLACK

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 32 Normal
Formattype Rull
Overflatebehandling TopClean XP
Samlet tykkelse 2 mm
Tykkelse slitesjikt 0.40 mm
Total vekt 2.150 kg/m²
Leggemetode Hellimes
Ytelseserklæring nr. 0131-0005-DoP-2014-06
Elektrisk motstand (EN 1081) R > 10⁹ Ω
Elektrostatisk oppladning (EN 1815) ≤ 2 kV
Sklimotstand (DIN 51130) R10
Sklimotstand (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Inntrykking fra møbler (ISO 16581) Ingen skader
Inntrykksfølsomhet 0.10 mm
Kjemisk bestandighet (EN 26987) Høy motstand
Varmemotstand (i m² K/W) 0.02
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Dimensjonsstabilitet/krølling (ISO 23999) 8 mm
Dimensjonsstabilitet 0.40 %
Trinnlydisolasjon 13 dB
Ftalatinnhold Ftalatfri (unntatt gjenvunnet materiale)
TVOC-utslipp etter 28 dager (ISO 16000-9) Platinum (≤ 10 µg / m³)