Long Boards

CRAFT OAK CLAY

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Laminate floor coverings (EN 13329)
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 32 Normal
Formattype Plank
Artikler per pakke 5
Overflate per pakke 2.440 m²
Bokser per pall 54
Overflate per pall 131.760 m²
Samlet tykkelse 9 mm
Leggemetode Klikk
Ytelseserklæring nr. No.066DoP2015-12-08
Sklimotstand (EN 13893) DS class (µ ≥ 0.30)
Brannegenskaper (EN 13501-1) Cfl-s1
Resistens mot sigarettglør (EN 438) ≥ 4
Inntrykking fra møbler (ISO 16581) Ingen skader
Flekkbestandighet – gruppe 1 og 2 (EN 438) ≥ 5
Flekkbestandighet – gruppe 3 (EN 438) ≥ 4
Slitasjemotstand (EN 13329) AC4
Slagfasthet (EN 13329) IC2
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Varmemotstand (i m² K/W) 0.15
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Overflatens volumbestandighet (i N/mm²) 1.6
Dimensjonsvariasjon 0.9 mm
Vinkelretthet 0.1 mm
Retthet 0.3 mm
Jevnhet lengde 0.5 %
Jevnhet bredde 0.15 %
Tykkelse oppsvulming (%) 18
Høydeforskjell mellom elementer 0.1 mm
Avstand mellom elementer 0.15 mm