Pure | Eik RUSTIC 1 stav

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14342
Formattype Plank
Artikler per pakke 6
Leggemetode Hellimes/Flytende
Låsesystem 2-lock
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Brinellhardhet (EN 1534) 3.7
Varmemotstand (i m² K/W) 0.101
Cradle-to-Cradle Silver
Formaldehydutslipp (EN 717-1) E1 (≤0.124 ppm)