Style Elle xf²™ 2,5 mm

Style Elle GIALLO 319

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER