Style Elle xf²™ 2,5 mm

Style Elle VERDE 315

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER