Woodstock

MOCHA SHERWOOD OAK

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Laminate floor coverings (EN 13329)
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 32 Normal
Formattype Plank
Artikler per pakke 8
Overflate per pakke 2.005 m²
Bokser per pall 56
Overflate per pall 112.280 m²
Fremstillingsprosess DPL
Samlet tykkelse 8 mm
Total vekt 7.160 kg/m²
Leggemetode Klikk
Ytelseserklæring nr. No.002DoP2013-07-01
Brannegenskaper (EN 13501-1) Cfl-s1
Sklimotstand (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Varmemotstand (in m² K/W) 0.15
Formaldehydutslipp (EN 717-1) E1
Flekkbestandighet – gruppe 1 og 2 (EN 438) ≥ 5
Flekkbestandighet – gruppe 3 (EN 438) ≥ 4
Resistens mot sigarettglør (EN 438) ≥ 4
Inntrykking fra møbler Ingen skader
Overflatens volumbestandighet
Slitasjemotstand (EN 13329) AC4
Slagfasthet (EN 13329) IC2
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Dimensjonsvariasjon 0.9 mm
Vinkelretthet 0.1 mm
Retthet 0.3 mm
Jevnhet lengde 0.5 %
Jevnhet bredde 0.15 %
Tykkelse oppsvulming (%) 18
Høydeforskjell mellom elementer 0.1 mm
Avstand mellom elementer 0.15 mm