iD Click Ultimate

Stylish Oak BEIGE

TEKNISKE OG MILJØSPESIFIKASJONER

CE‐merking EN 14041
Produkttype Heterogeneous poly(vinyl chloride) floor coverings (ISO 10582)
Klassifisering for bomiljø (ISO 10874) 23 Høy
Klassifisering for kommersielt miljø (ISO 10874) 34 Svært høy
Klassifisering for industrimiljø (ISO 10874) 43 Høy
Formattype Plank
Artikler per pakke 6
Overflate per pakke 1,281 m²
Refleksjonsevne 42,24
Overflatebehandling Hotcoating PU
Samlet tykkelse 6,50 mm
Tykkelse slitesjikt 0,70 mm
Total vekt 11,300 kg/m²
Leggemetode Klikk
Ytelseserklæring nr. 0132-0071-DoP-2018-01
Brannegenskaper (EN 13501-1) Bfl-s1
Sklimotstand (EN 13893) µ ≥ 0,30 (DS)
Elektrostatisk oppladning (EN 1815) Antistatic (≤ 2 kV)
Varmemotstand (in m² K/W) 0,05
Inntrykking fra møbler Ingen skader
Trinnlydisolasjon 19 dB
Sklimotstand (DIN 51130) R9
Belastning fra stolhjul (ISO 4918) Ingen skader
Inntrykksfølsomhet 0,02 mm
Kjemisk bestandighet (EN 26987) God motstand
Gulvvarme Ja (maks. 27 °C)
Dimensjonsstabilitet/krølling (ISO 23999) 1 mm
Dimensjonsstabilitet 0,05 %
ReStart® Ready Ja
Ftalatinnhold Ftalatfri
TVOC-utslipp etter 28 dager (ISO 16000-9) Gold (≤ 100 µg / m³)