Beregn klimaavtrykket på ditt prosjekt

Beregn klimaavtrykket på ditt prosjekt

Hva er et klimaavtrykk?

Et klimaavtrykk er den totale mengden klimagasser(CO2ekv) som genereres av våre virksomheter. Vi kan beregne klimafotavtrykket til et land, en bedrift, et produkt med mer. Klimafotavtrykket til et produkt innebærer alle utslipp av klimagasser i løpet av produktets livssyklus.

Hvorfor er dette viktig?

Klimafotavtrykk er viktig for å forstå vår påvirkning på den globale oppvarmingen. Bygg- og anleggsbransjen kan gjøre stor forskjell ettersom bransjen globalt står for 40% av alle veksthusgasser (produksjon, transport & forbrenning) og 60-70% av den totale globale avfallsmengden.

climate change effects

Hvordan beregnes det?

Vår klimakalkulator inkluderer miljøpåvirkningen for alle stegene i et produkts livssyklus: råvare, transport, energiforbruk i produksjon, bruks- og sluttfase. Alle beregninger er basert på EPD:er og tredjepartssertifiseringer.

flooring life cycle stages including recycling

Beregn klimfotavtrykket på ditt prosjekt

Skal du bygge nytt sykehus?

Beregn klimaavtrykket for ditt prosjekt.

Bygge ny skole?

Beregn klimaavtrykket for ditt prosjekt.

Bygge et hotell eller en restaurant?

Beregn klimaavtrykket for ditt prosjekt.

Renovere en butikk?

Beregn klimaavtrykket for ditt prosjekt.

Bygge ny bolig?

Beregn klimaavtrykket for ditt prosjekt.

Vil du gjøre en forskjell? Benytt deg av ReStart®

Benytt deg av vårt retur- og resirkuleringsprogram ReStart® og sørg for at dine gulv samles inn og resirkuleres til råvare for nye Tarkett-gulv.

.

Reduser avtrykket ditt med gjenvinning

Krav til klimagassregnskap ved byggeprosjekter blir stadig mer vanlig, og er nå innført som krav i Byggteknisk forskrift (TEK17) kap 17 fra 2022.  Ved å beregne klimaavtrykket blir det i større grad mulig å identifisere hovedkildene til utslipp ved et produkt, noe som igjen gir muligheter for å optimalisere og kutte utslipp. Sluttfasen for produktene, og måten materialene håndteres på når de ikke lenger kan benyttes, har et stort potensiale for redusert klimapåvirkning. 

Resirkulering og materialgjenvinning av gamle utrevne gulv minsker klimaavtrykket fordi produktet ikke sendes til forbrenning eller deponi. I tillegg sparer vi naturens ressurser ved å skape og bruke sekundære råmaterialer i produksjon av nye gulv. Dette vil kunne ha direkte påvirkning på klimagassregnskapet for et byggeprosjekt om avfallet returneres for gjenvinning, fremfor å sendes til deponi.  

Gjenvinning av gamle vinylgulv

Utfordringen med å fjerne lim og sparkelrester fra materialer har gjort gjenvinning av gamle gulv vanskelig. Nå har vi utviklet en løsning på utfordringen.

Gjenvinning av utrevne linoleumsgulv

Tarkett har utvidet ReStart-systemet til også å omhandle materialgjenvinning av kapp og installasjonsspill av linoleum.

Gjenvinning av gamle teppefliser

Gjennom tett samarbeid med Aquafil har Tarkett utviklet en teknikk som åpner for gjenvinning av omtrent halvparten av all teppeflis som legges i Norge i dag.

Ønsker du produkter med sirkulære egenskaper?

Circular Collection

Circular Collection inkluderer alle produkter vi i dag kan gjenvinne. Dette er en samling produkter designet for sirkulær bruk, som kan resirkuleres dagen de rives eller byttes ut. Å velge gulv fra Circular Collection er en garanti for at monteringskapp eller utrevne gulv kan samles inn og resirkuleres.

.

Trenger du hjelp?

Tarkett kan bistå i kartleggingsprosessen for å finne rett løsning for ditt prosjekt. Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for mer informasjon om vår returløsning.

Beregn klimafotavtrykket til en av disse kolleksjonene