Branntekniske krav til gulv i sykehus og helse- og omsorgsbygg

Branntekniske krav til gulv i sykehus og helse- og omsorgsbygg

Branntekniske krav avhenger av bygningens brannklasse

Brannegenskaper til gulv- og veggbelegg

Brannegenskapene til gulv- og veggbelegg angis i det såkalte Euroclass-systemet, som omfatter test- og evalueringsmetoder for gulv og vegg. Testresultatene vises på en skala med fem grader, fra A = ikke brennbart til E = brenner godt. Klassene kombineres med tilleggsklasser som angir krav og begrensninger for mengden branngasser, brennende dråper og partikler.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sine krav til brannegenskaper for gulv og vegger finner du mer informasjon om på dibk.no Brannkravene avhenger av byggets brannklasse (1–3) og hvilken type lokale det gjelder. Stort sett alle bygninger for helse og omsorg er i brannklasse 1 eller 2. 

Spesielle krav for enkelte lokaler og virksomheter

Dessuten gjelder spesielle tilleggskrav for enkelte lokaler uansett bygningens brannklasse. Det gjelder for eksempel salgs- og forsamlingslokaler, lokaler for helse og omsorg, og storkjøkken.

Du kan også lese mer på dibk.no