I Norden finnes en rekke ulike sertifiserings- og miljøvurderingssystemer som evaluerer Tarketts produkter og de bygninger de installeres i. Her nevner vi noen som er viktige for Norge:

Leadership in energy and environmental design (LEED)

Er et sertifiseringsprogram for bygninger, utviklet av U.S. Green Building Council. Ved sertifiseringen vurderes det hvor effektivt man bruker energi, vann og land ved prosjektering, bygging og drift. Dessuten vurderes inneklima, og bruken av materialer. Dermed kan man si at LEED ikke er en sertifisering for byggematerialer, men for selve bygningen. I de forskjellige landene jobber Green Building Council med å tilpasse LEEDs regelverk til de nasjonale forholdene.

BRE environmental assessment method

Utviklet av Building Research Establishment (BRE) i England. Det er det mest brukte systemet i verden for miljøsertifisering av bygninger. Den totale miljøytelsen til en bygning vurderes, og man kan oppnå fem ulike nivåer – fra «Passed» til «Outstanding». Gulvbelegg utgjør bare en begrenset del av vurderingen av bygningens miljøytelse.

Det er Norwegian Green Building Council (NGBC) som sertifiserer bygg i Norge etter det norske BREEM-systemet.

Byggvarubedömningen

En økonomisk forening hvor mange svenske kommuner, regioner og store entreprenørselskaper er medlemmer. Byggvarubedömningen ser miljøvurdering som en måte å ta ansvar for det vi bygger inn i våre hus og gir videre til kommende generasjoner. Foreningen har utviklet et system for miljøvurdering, og ambisjonen er at det skal bli det mest heldekkende i byggebransjen. De utfører en helhetsvurdering av byggprodukters miljø- og helseegenskaper ut fra sju delområder og gir vurderingene Undviks, Accepteras eller Rekommenderas (unngås, akseptert eller anbefales). De homogene gulvene iQ fra Tarkett er det første PVC-gulvet som har fått vurderingen «rekommenderas» (anbefales).

Dette dokumenteres i BVD-dokumentene, som skal finnes på hvert produkt.

Bærekraftmerking for alle produkter

Vi har byggevaredeklarasjoner med informasjon om blant annet innhold og emisjoner for de fleste av våre produkter. 

M1

Utslippsklassifisering av byggematerialer i Finland. Kriteriene er like for alle byggprodukter, og følgende innhold blir testet: TVOC, formaldehyd, ammoniakk, kreftfremkallende stoff er og illeluktende stoffer.

Svanen

Et nordisk system for miljømerking som samarbeider med EUs Ecolabel. Ved sertifiseringen utføres en helhetsvurdering av miljø- og helsepåvirkningen ut fra kriterier som er spesifikke for hver enkelt produkttype. Tarkett har svanemerkede linoleumsgulv.

Green Building Council (GBC)

En overgripende organisasjon som i dag finnes over hele verden. Alle de nordiske landene har et eget GBC. Dette er en ideell forening som eies av medlemmene og er åpen for alle foretak og organisasjoner i bygg- og eiendomssektoren. Foreningen arbeider for grønne bygg, og for å utvikle og påvirke miljø- og bærekraftarbeidet i bransjen. GBC sertifiserer hele bygget i henhold til LEED, BREEAM og Miljöbyggnad, avhengig av hvilket system kunden ønsker å jobbe med.

Relaterte artikler

Cradle to Cradle®

CRADLE TO CRADLE®

Cradle to Cradle (The Cradle to Cradle Products Innovation Institute) er en ideell organisasjon som arbeider med tredjepartssertifisering for å evaluere produkters miljøpåvirkning.

LES MER
Arbeide for langsiktig bærekraft, og mål 2020

ARBEIDE FOR LANGSIKTIG BÆREKRAFT, OG MÅL 2020

Tarkett arbeider kontinuerlig med forskning og utvikling for å ligge i forkant når det gjelder miljø og bærekraft. Vi ønsker å utvikle gulv med gode miljøegenskaper uten å måtte gi avkall på slitestyr

LES MER
Tarketts miljøvisjon

TARKETTS MILJØVISJON

Vår visjon er å være verdensledende innen innovative gulvløsninger på en måte som skaper bærekraftige verdier for våre kunder

LES MER