Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle®

Hvordan Tarkett jobber med Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle (The Cradle to Cradle Products Innovation Institute) er en ideell organisasjon som arbeider med tredjepartssertifisering for å evaluere produkters miljøpåvirkning.
 
I henhold til Cradle to Cradle kan alle materialer som har rett grunndesign, bli næring for enten mikroorganismer eller industrielle prosesser. Slik eliminerer man avfall som konsept. Cradle to Cradle står for en ny sirkulær økonomi, der materialer – på samme måte som i naturen – aldri blir ødelagt eller akkumulert, men gjenbrukt til ny produksjon og forbruk.  I Tarkett tilstreber vi å jobbe etter Cradle to Cradles prinsipper.

Kategorier som The Cradle to Cradle Products Innovation Institute evaluerer:

  • Gode materialer
  • Resirkulering av materialer
  • Fornybar energi
  • Rent vann
  • Sosialt ansvar

 

Nivåer for godkjente produkter

  • Platina
  • Gull
  • Sølv
  • Bronse
  • Basic
Relaterte artikler
Det handler om å gjøre det rette fra begynnelsen
Det handler om å gjøre det rette fra begynnelsen

Vi i Tarkett ser ikke bærekraft som en begrensning. Det er i stedet noe som inspirerer oss til å tenke nytt i alt vi gjør. Når vi utvikler våre produkter, tar vi hensyn til alle trinn i livsløpet for