Det handler om å gjøre det rette fra begynnelsen

Det handler om å gjøre det rette fra begynnelsen

Vi i Tarkett ser ikke bærekraft som en begrensning. Det er i stedet noe som inspirerer oss til å tenke nytt i alt vi gjør. Når vi utvikler våre produkter, tar vi hensyn til alle trinn i livsløpet for å bidra til menneskers livskvalitet og til miljøet.

Siden 2011 er all vår produktutvikling basert på det lukkede kretsløpet i en sirkulær designmodell som følger prinsippene for Cradle to Cradle.

I stedet for en lineær modell som går fra råvareutvinning og produksjon til at produktet brukes og deretter kastes, har vi et nært samarbeid med EPEA* og våre leverandører, der vi velger råvarer og utvikler produkter med materialer som tar hensyn til mennesker og miljø, og som kan gjenbrukes eller er biologisk nedbrytbare..

 

Vi streber etter å optimalisere ressursbruken i produksjonen. Gjennom innovasjon prøver vi også å forbedre bruksog vedlikeholdsfasen for gulvene våre – en periode på 10–20 år – og på den måten bidra til menneskers velvære. I samarbeid med kunder og gulvleggere utvikler vi tjenester for resirkulering, der vi samler inn gulv slik at enkelte deler kan resirkuleres og bli til nye råmaterialer. Det er en måte å bidra til kretsløpsøkonomien på.

Vi er fortsatt ikke i mål, men vi treff er konkrete tiltak for å skape en bærekraftig verden i fellesskap, og vi gir samarbeidspartnere og kunder fullt innsyn i vår kunnskap og våre mål. Gjør deg gjerne kjent med reisen vår ved å lese våre bærekraftsmål for 2020.