Sport og idrettsmiljø

Sport og idrettsmiljø

Sport og idrettsmiljø

Rett løsning for ulike typer haller og idretter. Oppdag Tarketts løsninger for sportsgulv til alle slags idrettsaktiviteter. Et godt sportsgulv er et gulv som reduserer risikoen for skader på idrettsutøveren, samtidig som det har høy slitestyrke og lav vedlikeholdskostnad i gulvets levetid, noe som gir god økonomi på lang sikt.

Sportsgulv - Rett type gulv til rett bruksområde

Vår definisjon på et godt sportsgulv er et gulv som reduserer risikoen for skader på idrettsutøveren, og som har høy slitestyrke og lave vedlikeholdskostnader gjennom gulvets levetid.

Punktelastiske sportsgulv

En punktelastisk konstruksjon innebærer at gulvet kun gir etter under trykkpunktet, og at gulvet består av mykt vinylgulv på betong.

Idrettsaktiviteter fremmer utvikling

Idrettsaktiviteter er en grunnleggende parameter i et godt pedagogisk miljø. Det fremmer helse og velvære, og dessuten kan fysisk aktivitet i gruppe fremme fellesskapsfølelsen. For å legge godt til rette for idrettsaktiviteter er en idrettshall nærmest en grunnforutsetning.

Anbefalte gulv for sport og idrettsmiljø:

Sportsgulv

Punktelastisk, overflateelastisk eller kombinasjons sportsgulv? I hver kategori finner vi flere varianter med ulike kvaliteter. Den beste måten å velge sportsgulv på er å sette opp en liste over hvilke egenskaper og funksjoner som er viktigst.

Homogene vinylgulv

I offentlige miljøer slik som skolebygg fraktes det mange mennesker og mye utstyr hver dag. Fordi gulvene utsettes for kraftig slitasje trengs det funksjonelle, men estetiske gulv med lang holdbarhet i alle soner.

Heterogene vinylgulv

Heterogene vinylgulv byr på en varierende løsning for alle slags installasjoner. De finnes i mange forskjellige utførelser og konstruksjoner. Gulvene passer så vel hjemmemiljøer som steder med mye trafikk, slik som skoler.