Aged care

Gulv til sykehjem

Gulv til sykehjem

Å flytte fra tryggheten i sitt hjem til et sykehjem er vanskelig for de fleste, og derfor er miljøet på sykehjemmet avgjørende for at vi skal kunne eldes med verdighet. Det må oppleves som hjemmekoselig, rent og pent, samtidig som det er tilpasset slik at det kan håndtere aldersrelaterte problemer som nedsatt syn, hørsel og kognitiv evne. 

Gulv er en viktig del av designen for å skape trivsel og velvære. Det kan omfatte visuelle og taktile ledelinjer, fremhevede faresoner som trapp eller rampe, og å forebygge fallulykker ved hjelp av sklihemmende egenskaper. 

Hvilket gulv du velger, påvirker også lydmiljøet, og ved å velge et gulv som demper forstyrrende lyder og støy, skaper vi et hyggeligere miljø både for beboere og personale.

På et sykehjem er det også strenge krav til hygiene, ettersom beboerne har dårlig helse og er følsomme for infeksjoner. At gulvene er lette å rengjøre og motstår flekker og slitasje, er derfor en viktig parameter når man velger gulv.

Design i sykehjem

Gulv er en viktig del av interiørdesignen for å skape velvære og trivsel og for at vi skal kunne eldes på en verdig og god måte når syn, hørsel og den kognitive evnen blir nedsatt.

Taktile og visuelle ledelinjer på sykehjem

Hvis man har nedsatt orienteringsevne, kan det være vanskelig å finne frem på et sykehjem. Visuelle og taktile ledelinjer kan gjøre det lettere å finne frem til toalettet eller spisesalen.

Rengjøring og kostnader

Undersøkelser viser at kostnadene for å rengjøre et gulv på et sykehjem er ti ganger høyere enn innkjøpskostnadene. Vedlikehold av gulv utgjør mer enn halvparten av rengjøringsbudsjettet.

Hygiene og motstand mot flekker

Vi vet at det å opprettholde et hygienisk og rent miljø på sykehjem er viktig. Overflatene på gulv og vegger skal kunne rengjøres og desinfiseres uten å ta skade.

Sikre våtrom

Fuktskader på våtrom er kostbart. Gjennom dokumentasjon tilgjengelig hos ulike instanser gjengis derfor minstekrav og anvisninger for utarbeidelse av våtrom. Over halvparten av skadene kommer fra lekkasjer på grunn av manglende vanntett sjikt.

Ergonomiske gulv

Gulv på sykehjem bør være godt å stå på og ha god gangkomfort, men ikke være så mykt at det er vanskelig å trille senger eller rullatorer.

Fall og sklifare

Det er fort gjort å skli på et vått gulv, og det skjer mange ulykker hvert år, særlig blant eldre. Derfor finnes klare forskrifter for å øke sklisikkerheten i fremfor alt våtrom og kjøkken.

Skap kontraster

For personer med nedsatt syn og kognitiv evne er kontraster viktige. Det forenkler tilværelsen ved å skape en tydeligere romopplevelse.

Branntekniske krav til gulv i helse- og omsorgsbygg

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sine krav til brannegenskaper i gulv og vegger avhenger av bygningens brannklasse og hvilken type lokale det gjelder. Brannegenskapene til gulv- og veggbelegg angis i det såkalte Euroclass-systemet, som omfatter test- og evalueringsmetoder for gulv og vegg.

Akustikk

Høye lyder er forstyrrende og går ut over trivselen. Men det finnes løsninger som forbedrer både arbeids- og bomiljøet ved å dempe støy. En av dem er valget av gulv.

Anbefalte gulv til sykehjem:

Homogene vinylgulv

I gangene på sykehus og skoler fraktes det mange mennesker og mye utstyr hver dag. Fordi gulvene utsettes for kraftig slitasje trengs det funksjonelle, men estetiske gulv med lang holdbarhet.

Heterogene vinylgulv

Heterogene vinylgulv byr på en varierende løsning for alle slags installasjoner. De finnes i mange forskjellige utførelser og konstruksjoner.

Linoleumsgulv

Klassisk gulv fremstilt av fornybare materialer som linolje, kork- og tremel. Dessuten inneholder det harpiks, naturlige fargepigmenter og jute.