Hygiene og flekkbestandighet

Hygiene og flekkbestandighet

Hygiene og flekkbestandighet

En overflate som er tett og jevn og tåler rengjøringskjemikalier, gir gode forutsetninger for et hygienisk miljø. Flekkbestandighet og kjemikalieresistens er viktig både med tanke på hygiene og for at overflaten skal holde seg fin i lang tid.

I helsevesenet stilles det svært høye hygienekrav. Gulvbelegg som kan legges i hulkil mot veggen og sveises i skjøtene, er å foretrekke. Tarketts produkter for helse- og omsorgsmiljøer motvirker bakterievekst.

Kvaliteten på overflatebehandlingen PUR er avgjørende

Overflatene på gulv og vegger skal kunne rengjøres og desinfiseres uten å ta skade. Generelt sett er det kvaliteten på overflatebehandlingen PUR som bestemmer bestandigheten mot flekker og kjemikalier. Tarketts overflatebehandling for våre homogene vinylgulv, iQ PUR, gir markedets beste bestandighet mot kjemikalier som jod, eosin og Betadine.

Omfattende tester med kjemiske løsninger

I interne tester undersøker Tarkett hvordan gulvene våre motstår flekker oppløst i vann, løsemidler og olje. Dessuten tester vi hvordan overflaten på produktene påvirkes av over 90 ulike kjemiske løsninger, bl.a. syrer, baser, desinfeksjonsmidler og medisinske substanser.
Hvis du har spesifikke kjemiske midler du vil teste, utfører vi skreddersydde tester.