Fint støv og små partikler i luften er skadelig for vår helse

Innendørs luftkvalitet

Teppegulv

A Space to Breathe

Vi lever og puster på en levende planet. Derfor streber vi hele tiden etter å beskytte luften vi puster inn. 

Gjennom vårt engasjement for Tarketts Human-Conscious Design jobber vi aktivt med å skape gulv som er bra for både mennesker og planeten, samtidig som vi hele tiden finner løsninger på noen av dagens største utfordringer.

De skadelige effektene av fint støv

Luftforurensning utgjør en økende risiko for menneskers helse, både innendørs og utendørs. Mennesker tilbringer i gjennomsnitt 90 % av tiden innendørs og tar rundt 25 000 (1) åndedrag hver dag, og nivået av luftforurensning er 2 til 5 ganger høyere i de fleste bygninger enn utendørs. Små, usynlige partikler, støvpartikler – også kalt partikkelforurensning eller fint støv, spiller en avgjørende rolle for luftkvaliteten i boliger og på arbeidsplasser, og er direkte forbundet med helserisiko.

Meanwhile, air pollutants are 2 to 5 times higher in most buildings, than outdoors

Luften innendørs inneholder skadelige partikler (PM), mikroskopiske støvpartikler og smuss som er smått nok til å pustes dypt inn i lungene. Partiklene deles inn i to størrelseskategorier, PM10 og PM2.5, som begge kan føre til pusteproblemer og allergiske reaksjoner. De kan også påvirke hjertet og lungene, noe som forårsaker alvorlige fysiologiske utfordringer.

Å iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten på luften innendørs er viktig for menneskers helse og velvære, både nå og i fremtiden. Vår sinnsro, vårt velvære og generelle helse er avhengig av luft fri for forurensning.

Design

Tepper er et utbredt valg på arbeidsplassen fordi de både bidrar til å absorbere lyd, forbedre luftkvaliteten og samtidig skape et innbydende miljø. Det er ofte færre støvpartikler (eller fint støv) i luften i rom med teppegulv.

DESSO AirMaster® bidrar ytterligere til å forbedre inneklimaet for de ansatte. Teknologien bak AirMaster bygger på et patentert garn som kapsler inn støv og partikler åtte ganger mer effektivt enn glatte gulv, og fire ganger mer enn andre teppegulv (2). Fint støv (<10 μm) fanges opp og blir sittende i de fine trådene i DESSO AirFilters, mens større fint støv (>10 μm) fanges opp i de tykkere trådene i DESSO DustCollectors. Teppets unike struktur hindrer at støvet å sirkulere igjen når det først er fanget opp. AirMaster renser luften for miljøet og menneskers helse og velvære, og gir oss plass til å puste.

Reduced amount of fine dust in the breathing zone when using DESSO AirMaster carpet tiles compared to smooth floors

Materiale

Alle våre beslutninger rundt design er basert på Cradle to Cradle, og de tar hensyn til produktets livssyklus. Det betyr at vi begrenser bruken av nye råmaterialer ved å gjenvinne verdifulle ressurser som ellers ville gått til spille, og vi er bevisste vårt ansvar for hele livssyklusen til hvert materiale vi jobber med. Samtidig som vi designer for funksjonalitet og estetikk, designer vi også for sirkularitet – og for at gulvene skal kunne leve i mange år fremover.

Teppeflisene våre består av to nøkkelkomponenter, garn og en fullt resirkulerbar EcoBase-bakside, som kan settes sammen like pent og enkelt som de senere kan tas fra hverandre. Som en del av vårt kontinuerlige arbeid med å redusere det sirkulære karbonavtrykket vårt, er vi stolte over å kunne presentere en ny og forbedret EcoBase-bakside, der en ny biobasert ingrediens erstatter en hovedingrediens med petroleumsbasert innhold.

DESSO Carpet tiles, yarn and EcoBase backing

Vårt sirkulære karbonavtrykk

Gjennom en helhetlig tilnærming til design og nøye utvalgte materialer sikrer vårt lukkede kretsløp at teppeflisene våre har et imponerende lavt sirkulært karbonavtrykk – et avtrykk som vi sammen med partnere og kunder kontinuerlig jobber med å redusere ytterligere.

DESSO AirMaster Earth Circular Carbon Footprint

Oppdag våre DESSO AirMaster-kolleksjoner

AirMaster

DESSO AirMaster er et resultat av god innovasjon der høy ytelse og et solid design skaper sunne miljøer på kontorer, skoler og offentlige bygninger.

AirMaster Earth

DESSO AirMaster Earth har et organisk mønster der alle fargene veves inn i en svart tråd, noe som skaper en elegant kontrast og et taktilt visuelt uttrykk.

AirMaster Sphere

AirMaster Sphere tilfører en lunhet til arbeidsplassen med sitt håndlaget rustikke uttrykk, inspirert av naturlige materialer og elementer.

AirMaster Reflection

DESSO AirMaster Reflection er inspirert av japansk designfilosofi som fokuserer på balanse, ro og natur.

AirMaster Gold

Med en Cradle to Cradle® Gold sertifisering og patentert teknologi, bidrar denne kolleksjonen ytterligere til å skape en sunnere arbeidsplass og bærekraftig verden.

Desert AirMaster

AirMaster Classic er inspirert av naturen med et mønster som gir dybde og skyggespill i arealer og arbeidsområder. Med 9 aksentfarger og 9 nøytraler, er denne kolleksjonen produsert både for mennesker og planeten.

Relatert innhold

Fargerik arbeidsplass som viser DESSO AirMasters tre komplimentære designs
DESSO AirMaster®

Hos Tarkett jobber vi hele tiden med å bidra positivt til menneskers helse og velvære med våre gulv, ved å forbedre luftkvaliteten innendørs.

contemporary workspace interior style with matching colour palette for floors and acoustic walls
Tarketts samarbeid med BAUX

Drevet av felles verdier for velvære og miljøansvar forenes BAUX og Tarkett her i en harmonisert fargepalett.

Fotnoter:

1 Source: https://www.asthmaandlung.org.uk/how-your-lungs-work

2 US Environmental Protection Agency

3 Based on GUI test report AirMaster® 090225-01 DF with DESSO AirMaster® versus a standard smooth floor and versus standard structured loop pile carpet (median values).

4 AirMaster Earth: According to the Environmental Product Declaration (EPD) S-P-08559 - AirMaster® externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.

5 Circular Carbon Footprint: according to the Environmental Product Declaration (EPD) S-P-11790 – DESSO AirMaster Classic, S-P-11675 – DESSO AirMaster Earth, and S-P-11798 – DESSO AirMaster Sphere, externally verified by Bureau Veritas, based on the total carbon footprint (Modules A-D) with a closed loop circular recycling scenario.