Kontrastmarkeringer

Kontrastmarkeringer

Kontrastmarkeringer

Kontrastmarkeringer (avvikende lyshet mot omgivelsene) forenkler tilværelsen for personer med nedsatt kognitive funksjoner ved at de skaper en tydeligere romopplevelse. Kontrastmarkeringer gjør det lettere å oppdage og finne viktige mål eller visuelle ledelinjer i et rom.

Lyshetskontrast på minst 0,40 anbefales

Lyshetskontrasten (luminanskontrasten) mellom kontrastmarkeringen og flaten rundt bør være på minst 0,40 i henhold til NCS-skalaen. Lyshetsverdien er avhengig av fargetonen i materialet. Tarketts vegg-produkter finnes i fargenyanser med tilstrekkelig lyshetsverdi som gir anbefalte kontraster mot hvitt sanitærporselen. Lyshetsverdier finnes for samtlige av Tarketts gulv- og veggprodukter for offentlige miljøer.

Krav om kontrastmarkeringer ved visuelle ledelinjer og på offentlige toaletter

Kontrastmarkeringer bør forsterkes i for eksempel visuelle ledelinjer og bak toaletter. På toaletter bør det være en lyshetskontrast mellom sanitærporselen (oftest hvitt) og veggen bak. Det bør også være en forskjell i lysheten mellom gulvet og veggen. Det fungerer bra for personer med nedsatt orienteringsevne å ta i bruk kontrastfarger i veggvinklene, slik at romopplevelsen blir tydeligere.

Om NCS-lyshet

NCS (Natural Colour System) er et system som beskriver hvordan alle overflatefarger blir oppfattet. NCS er et felles fargespråk som brukes uavhengig av produsent. Hver enkelt farge har en unik tall- og bokstavkode (f.eks. S 1040-R20B) som angir fargens visuelle svarthet i prosent, fargens kulørhet samt fargens kulørtone. Ved siden av de fargeforskjellene som NCS-betegnelsene angir, skyldes kontrasten mellom farger også at de kan være mer eller mindre lyse. NCS-lyshet angis med det visuelle lyshetstallet v i et tall mellom 0 og 1. Svart har v = 0,0 og hvitt har v = 1. Lyshetskontrasten (luminanskontrasten) mellom kontrastmarkeringen og flaten rundt bør være på minst 0,40 i henhold til NCS-skalaen.