Sirkulær økonomi - en forutsetning i fremtiden

Sirkulær økonomi - en forutsetning i fremtiden

Tarketts bærekraftsarbeid er sirkulær økonomi i praksis!
Gjenbruk og gjenvinning er helt avgjørende for å nå klimamålene. Sirkulær økonomi vil være en forutsetning i fremtiden, og leverandører og kunder må samarbeide for at vi skal få til en reell endring, sier nordisk bærekraftsjef i Tarkett, Dag Duberg.

Som en av verdens største gulvprodusenter har vi i Tarkett et stort ansvar for å tenke langsiktig og levere bærekraftige produkter og løsninger. Vi er overbevist om at en sirkulær omstilling er den rette strategien for å spare jordens ressurser, redusere avfallsmengden og bidra til å bremse den globale oppvarmingen.

Hvordan jobber vi

Tarkett reduserer sitt klimafotavtrykk blant annet ved gradvis å redusere avhengigheten av fossil energi på fabrikkene, resirkulere prosessvann og erstatte fossile råvarer med biobaserte alternativer. Men det er i arbeidet med resirkulerte materialer vi finner de største klimafordelene. Som en del av dette arbeidet lanserte vi for to år siden, en ny banebrytende teknologi som vasker bort lim og sparkel fra utrevne vinylgulv slik at materialet kan gjenvinnes. Tarkett har også åpnet et gjenvinningsanlegg som muliggjør prosessen med å skille garn fra gamle teppefliser.

Gjenvinning handler ikke kun om tekniske løsninger – hele verdikjeden må fungere, fra tegnebordet til gjenvinning. Derfor legger vi mye arbeid i å få rutiner og logistikk på plass, for å få gjennomført innsamlingen. Vi vil vise at sirkulær økonomi i praksis er reelt, og være et forbilde som inspirerer andre ved å gå fra ord til handling.

En betydelig gevinst

Klimagevinsten ved gjenvinning er betydelig. Hvis en kvadratmeter vinylgulv resirkuleres i stedet for å gå til forbrenning, vil klimagassutslippene reduseres med rundt 10 kilo. For teppefliser er tilsvarende beregning omtrent 6 kilo. Dette betyr klimabesparelser på flere tonn for et gjenvinningsprosjekt på noen hundre kvadratmeter.

For å få den virkelig store effekten trenger vi hjelp fra kundene til å finne alle disse gulvene som vi kan resirkulere. Vi har en nogenlunde oversikt på hvor gulvene våre ligger, men vi har ikke kjennskap til når en eiendomsutvikler bestemmer seg for å rive dem ut. For å få til det grønne skiftet trenger vi at også eiendomsutvikleren gjør en kartlegging av resirkulerbarheten av de mindre fraksjonene før de river. En sirkulær omstilling skjer gjennom godt bransjesamarbeid.

Kontakt oss

Ønsker du å få mer informasjon om ReStart-løsningen?

Ta kontakt med din lokale Tarkett representant, eller ring +47 32 20 92 00

ReStart - vinyl

Gjennom innsamlingsprogrammet ReStart® tar vi blant annet tilbake kapp og rester etter gulvinstallasjon av vinyl og designgulv.

ReStart - linoleum

Tarkett er først i Norden med å samle inn installasjonsspill og kapp fra linoleumsgulv, for å bruke dette som råvare ved produksjon av nye gulv.

ReStart - teppeflis

Gjennom tett samarbeid med Aquafil har Tarkett utviklet en teknikk som gjør det mulig å materialgjenvinne teppefliser med PA6 garn.

Du er kanskje også interessert i:

Ny EPD for Tarketts Linoleum
Ny EPD for Tarketts linoleum – nå med klimabesparing i A1-A3

En ny EPD (Environmental Product Declaration) er tatt frem for Tarketts linoleumgulv. EPDen viser at Tarketts linoleum 2,5 mm har et negativt karbondioksidutslipp under ”Cradle to Gate” dvs A1-A3.

Tarkett gjenvinner gulv fra IKEA
Verdensunikt sirkulært gulvprosjekt i Kungens Kurva

Da IKEA i Kungens Kurva ble renovert, rev man ut 10.000 kvm gamle gulv og sendte tilbake til vår fabrikk i Ronneby for gjenvinning. Materialet er nå brukt som råvare til nye gulv på IKEA i Jönköping.

Å bygge for en bærekraftig utvikling
Å bygge for en bærekraftig utvikling

Miljøene vi omgir oss med innendørs påvirker på mange måter helsen vår.

Av Note Design studio med iQ surface gulv
Sirkulær økonomi i praksis

Vi vil vise at sirkulær økonomi fungerer i praksis, og være et forbilde som inspirerer andre ved å gå fra ord til handling. Circular Collection er en måte å vise dette på.