Miljømerkinger og sertifiseringssystemer

Miljømerkinger og sertifiseringssystemer

For å få en enkel oversikt over Tarketts sertifiseringer og miljøinformasjon på ulike produkter, har vi samlet dette i våre Green Building Cards. De gir deg raskt relevant informasjon om produktene som ellers kan være tidkrevende å finne frem til.

I Norden finnes en rekke ulike sertifiserings- og miljøvurderingssystemer som evaluerer Tarketts produkter og de bygninger de installeres i. Her nevner vi noen som er viktige for Norge:

BREEAM-NOR

Utviklet av Building Research Establishment (BRE) i England. Det er det mest brukte systemet i verden for miljøsertifisering av bygninger. Den totale miljøytelsen til en bygning vurderes, og man kan oppnå fem ulike nivåer – fra «Passed» til «Outstanding». Gulvbelegg utgjør bare en begrenset del av vurderingen av bygningens miljøytelse.

Det er Norwegian Green Building Council (NGBC) som sertifiserer bygg i Norge etter det norske BREEAM-NOR systemet.

For øvrig finnes tilsvarende lokale tilpasninger i andre land slik som  Sverige og Danmark.

ECOproduct

ECOproduct er en metode som vurderer byggevarenes miljøegenskaper basert på en tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD), og er et samarbeid mellom Grønn Byggallianse, SINTEF Byggforsk og Byggtjeneste. Det benyttes anerkjente, internasjonale standarder og referanser som grunnlag for vurderingen, i tillegg til enhver tid gjeldende norske myndighetskrav.

Tarkett har produkter som er vurdert etter denne metoden, og flere tilkommer.

Byggvarubedömningen

En økonomisk forening hvor mange svenske kommuner, regioner og store entreprenørselskaper er medlemmer. Byggvarubedömningen ser miljøvurdering som en måte å ta ansvar for det vi bygger inn i våre hus og gir videre til kommende generasjoner. Foreningen har utviklet et system for miljøvurdering, og ambisjonen er at det skal bli det mest heldekkende i byggebransjen. De utfører en helhetsvurdering av byggprodukters miljø- og helseegenskaper ut fra sju delområder og gir vurderingene Undviks, Accepteras eller Rekommenderas (unngås, akseptert eller anbefales). De homogene gulvene iQ fra Tarkett er det første PVC-gulvet som har fått vurderingen «rekommenderas» (anbefales).

Dette dokumenteres i BVD-dokumentene, som skal finnes på hvert produkt.

Leadership in energy and environmental design (LEED)

Er et sertifiseringsprogram for bygninger, utviklet av U.S. Green Building Council. Ved sertifiseringen vurderes det hvor effektivt man bruker energi, vann og land ved prosjektering, bygging og drift. Dessuten vurderes inneklima, og bruken av materialer. Dermed kan man si at LEED ikke er en sertifisering for byggematerialer, men for selve bygningen. I de forskjellige landene jobber Green Building Council med å tilpasse LEEDs regelverk til de nasjonale forholdene.

M1

En klassifisering utviklet av Finnish Society of Indoor Air Quality.  Kriteriene er like for alle byggprodukter, og følgende innhold blir testet: TVOC, formaldehyd, ammoniakk, kreftfremkallende stoffer og misnøye med lunkt.

Svanen

Et nordisk system for miljømerking som samarbeider med EUs Ecolabel. Ved sertifiseringen utføres en helhetsvurdering av miljø- og helsepåvirkningen ut fra kriterier som er spesifikke for hver enkelt produkttype. Tarkett har svanemerkede linoleumsgulv og parkettgulv.

Bærekraftmerking for alle produkter

Vi har byggevaredeklarasjoner med informasjon om blant annet innhold og emisjoner for de fleste av våre produkter.