Ladinger og utladinger

Elektriske felt og ladinger dannes så snart gjenstander separeres eller gnis mot hverandre, for eksempel når du går eller når du sitter på en stol. Andre hverdagslige situasjoner er når du holder i plastmapper eller når du bruker tape. Når du går på et belegg, kan ladingen komme opp i flere tusen volt, og utlading kan skje når du tar i et dørhåndtak av metall. Det ”elektriske støtet” ved utladingen er ubehagelig, men ufarlig for oss mennesker.
Den elektriske utladingen betegnes ofte med forkortelsen ESD, eller Electro Static Discharge på engelsk.

Statisk elektrisitet kan brukes kontrollert på mange positive måter som når man filtrerer  røykgasser og ved lakkering. I ukontrollert form skaper den derimot store problemer, fremfor alt i forbindelse med moderne elektronikk.
Den elektrostatiske ladingen og utladingen utgjør stor risiko når følsomme komponenter, kretskort eller annen ubeskyttet enhet skal håndteres, transporteres, lagres, produseres eller testes.

Også innen helsevesenet (operasjonssaler), kjemisk industri og sprengstoffindustrien stilles det krav til elektrisk avledende gulv. Her gjelder det å forhindre påvirkning av følsom elektronisk apparatur, å forebygge gnistdannelse eller ganske enkelt av komfortårsaker.

 

Standarder for elektrisk avledende gulv

Et godt elektrisk avledende gulvmateriale leder bort statisk elektrisitet og genererer så lave spenninger som mulig ved gangtrafikk.

SP (Sveriges Tekniske Forskningsinstitut) tester og gir ESD-godkjenning for de produkter som egner seg til bruk i elektronikkproduksjon og ved transport av ESD-følsomme komponenter. Tarketts gulvprodukter iQ Toro SC og iQ Granit SD er ESD-godkjente.

 

I standarden SS-EN 14041:2004 er det følgende inndeling av et gulvmateriales elektriske egenskaper ved å måle resistansen R i henhold til målemetode EN 1081:

Konduktive gulvmaterialer:  R≤106 W (f eks iQ Toro SC)

Statisk dissipative gulvmaterialer: R ≤ 109 W (f.eks. iQ Granit SD). Jo lavere resistansverdi R, desto bedre avledningsevne.

Antistatiske gulvmaterialer utgjør en tredje gruppe. Her måles ikke resistansen i gulvmaterialet, her foretar man derimot en ladingstest i henhold til målemetode EN 1815, der forsøkspersonen med standardiserte sko og gangsett trafikkerer testmaterialet. Kravet til lading er < 2 kV (dvs. mindre enn 2000 Volt).

Homogene produkter fra Tarketts ordinære sortiment, eksempelvis iQ Eminent, iQ Granit og iQ Optima, oppfyller dette kravet ved legging på betongunderlag.

Om legging av iQ Granit SD og iQ Toro SC

Tarketts avledende gulvmateriale er utstyrt med elektrisk ledende svart bakside som forenkler installering ettersom det kan brukes tradisjonelt gulvlim. Legg imidlertid merke til at ledende lim påføres kopperbånd for å sikre kontakt med beleggets bakside. Generelt holder det ofte med et kopperbånd på tvers av banenes lengderetning i et størrelsesmessig ordinært rom, se detaljert leggeanvisning på www.tarkett.no

OBS ! Ved legging av fliser må det imidlertid brukes et permanent elektrisk avledende lim.

iQ Toro SC er også overflateforsterket med en elektrisk avledende PUR, hvilket gir produktet forbedrede vedlikeholdsegenskaper.

Relaterte artikler

Produktutvikling

PRODUKTUTVIKLING

Gulvet er en del av en helhet og en større sammenheng. Det skal fungere optimalt i alle rom, og oppfylle mange ulike brukerkrav, samt danne grunnlaget for innredning og design.

LES MER