Bærekraftige bygninger og miljøsertifiseringer

Miljøsertifisering – la oss få bidra

Byggeindustrien og bygningsmasser står bak det største energiforbruket i verden, og er ansvarlige for en tredjedel av alt energiforbruk. De er også en like stor kilde til utslipp av CO2. Nøkkelen til å gjøre nye bygninger mer bærekraftige, og nå målene for Net Zero Emissions Scenario innen 2050, må være å velge riktige materialer og miljøsertifisere bygningsmassen.

Hva er en miljøserifisering av bygninger?

En miljøsertifisering er en standard eller et system som klassifiserer bygninger og avdekker hvor miljøvennlig den er designet, bygget og drevet. Sertifiseringsordningene for bygninger baserer seg på flere kriterier; energieffektivisering, vannforbruk, inneklima, materialvalg og bærekraftig fysisk plassering.

Sustainable residential buildings

Noen av de viktigste sertifiseringene

BREEAM

Utviklet av Building Research Establishment (BRE) i England. Det er det mest brukte systemet i verden for miljøsertifisering av bygninger.

LEED

Utviklet av U.S. Green Building Council. Ved sertifiseringen vurderes det hvor effektivt man bruker energi, vann og land ved prosjektering, bygging og drift.

WELL

WELL er en amerikansk miljøsertifisering som kun fokuserer på brukerne av byggets helse og velvære.

Sustainable commercial buildings

Les vårt white paper om miljøsertifisering av bygg

Hvordan bidrar Tarketts gulv i en sertifisering?

Gulvet spiller en viktig rolle i miljøsertifiseringer, da det er en stor del av interiøret. Tarketts gulv bidrar til en godkjent sertifisering gjennom:

  • Reduksjon av avfall på byggeplass og ifm utrivning av gamle gulv. Vårt etablerte returprogram ReStart tar imot og gjenvinner brukte teppefliser, linoleum og vinyl. Vi samler også inn kapp fra installasjon av vinylgulv*. Dette bidrar til at mindre avfall sendes til forbrenningsanlegg, og dermed bidrar til lavere CO2- utslipp. Det innsamlede materiellet går inn i vår sirkulære produksjonsmodell og blir ressurser til nye gulv som vi lager ved våre egne fabrikker.
  • Tarkett benytter bærekraftige ressurser i produksjonen som er ente resirkulerte, fornybare eller biobaserte.
  • Bedre inneklima oppnås ved bruk av gulvprodukter som har lavt utslipp av emisjoner fra VOC og formaldehyd, og gulv som bidrar til bedre akustisk og visuell komfort. Tarketts holistiske fokus på sluttproduktet, blir til gulv som er bra for mennesker. Ved å velge Tarketts bærekraftige gulv og følge best practice, bidrar dette til en et sluttprodukt der bygningen blir mer bærekraftig og til slutt miljøsertifisert.

 

*Homogene gulv (produsert etter 2011), iD Square (produsert etter 2018), LVT iD Click-kolleksjoner, heterogen vinyl loose-lay og vinylruller (limfri installasjon under 50 sqm).

Person working in an open space office fitted with carpet tiles
open plan office fitted with carpet tiles

Tarketts Green Building Cards

Våre Green Building Cards viser informasjon om gulvenes resirkuleringsgrad, VOC- og formaldehyd emisjoner, samt det totale carbonavtrykket fra våre produkter som er viktig å vite i en sertifiseringprosess.

Informasjonen er viktig og relevant ifm følgende sertifiseringer: BREEAM, LEED, DGNB, WELL, SKA Rating, HQE, Greenstar, MILJO, NF HABITAT HQE og HQM

.

Les mer om Tarketts Green Building Cards og hvorfor disse er nyttige for deg. 

Relaterte artikler

Sirkulære produkter

Circular Collection består av alle produkter som vi i dag har et fungerende innsamlingssystem for, og der det innsamlede materialet gjenvinnes og blir til råvare for nye gulv.

Klimapåvirkning

Du kan kalkulere produktenes fotavtrykk med vår Carbon Calculator (ligger på produktene).

Restart og sirkulære produkter

En sirkulær omstilling er den rette strategien for å spare på jordens ressurser, redusere avfallsmengdene og bidra til å bremse den globale oppvarmingen.