Sikre våtrom

Sikre våtrom

Sikre våtrom

Fuktskader på våtrom er kostbart. I både nye og gamle bad kan membranen få skader som fører til at fukt trenger inn i vegger og gulv. Gjennom dokumentasjon tilgjengelig hos ulike instanser slik som Byggteknisk forskrift (TEK17), Fagrådet for våtrom og SINTEF gjengis derfor minstekrav og anvisninger for utarbeidelse av våtrom. Over halvparten av skadene kommer fra lekkasjer på grunn av manglende vanntett sjikt.

Byggteknisk forskrift (TEK17) stiller følgende krav til vanntetthet:

Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens. Vanntette sjikt skal være bestandige mot alkalitet fra betong og mørtel, vann, temperaturvariasjoner og bevegelse i underlaget samt ha tilstrekkelig stor motstand mot dampgjennomtrenging. Vanntette sjikt skal også tåle vibrasjoner fra normalt utstyr i rommet. Fuger, forbindelser, fester og gjennomføringer i vanntette sjikt skal være vanntette. (BFS 2006:12). . 

 

Rom som bør være vanntette:

Følgende rom bør ha vanntette eller vannavvisende sjikt i gulv og vegg:

  • Baderom og dusjrom
  • Vaskerom
  • Rom for varmtvannsberedere
  • Toalettrom
  • Andre rom som kan bli utsatt for vannsprut, våtrengjøring, kondensvann eller høy
  • luftfuktighet
  • Rom med større fuktbelastning enn normalt, f.eks. yttergang

 

Uavhengige tester viser at gulv- og veggbelegg i vinyl gir den beste beskyttelsen mot vannskader, uansett om de brukes som overflatesjikt eller membran.

Tarkett har våtromsgodkjente produkter til gulv, vegger og membran.