Sklihemming

Sklihemming

Sklihemming

Det skjer mange ganger flere skli- og fallulykker innendørs enn trafikkulykker i mange land. Derfor legger myndighetene stor vekt på å utforme forskrifter som øker sklisikkerheten. Spesielt utsatte lokaler er våtrom og kjøkken, der det er stor risiko for å skli på grunn av vann- eller fettsøl.

I første omgang må gulvet være belagt med grovt materiale på gangflaten, men ved spesielle behov også på hele gulvflaten. Siden risikoen for å skli aldri kan elimineres 100 prosent, brukes benevningen sklihemmende gulv på de gulvene som reduserer faren for å skli.

Gulv kan generelt sett gjøres sklihemmende etter to ulike prinsipper. Enten kan man bruke harde partikler (av samme type som brukes i sandpapir) som strøs på eller bakes inn i produktet under produksjon, eller så preges gulvflaten med nupper. Sistnevnte brukes bare i barfotområder.

Lokaler der det kan være behov for ekstra beskyttelse for å forebygge skliulykker:

  • storkjøkken og andre matlagingsrom
  • godsmottak og lagerrom for mat
  • laboratorier med risiko for olje- og vannsøl
  • dusjrom
  • garderober i tilknytning til våtrom
  • svømmehaller og lokaler for vanngymnastikk og massasje