Statisk elektrisitet og gulv

Statisk elektrisitet og gulv

Statisk elektrisitet og gulv

Utladinger av statisk elektrisitet kan være ubehagelig og plagsomt, men det kan også skade følsomt teknisk utstyr og antenne brannfarlige gasser. Riktig type gulvbelegg kan redusere risikoen for slike skader.

Alle har vel en eller annen gang fått elektrisk støt når de har tatt i et dørhåndtak. Men strømstyrken er så lav at støtet eller gnisten ikke utgjør noen helserisiko for mennesker. Like fullt kan statisk elektrisitet være ubehagelig og plagsomt. Det er for eksempel ubehagelig for et lite barn å få støt fra legens hender ved undersøkelse.

Et gulvbelegg kan bidra til å «lade opp» en person som går på gulvet. Men selve gulvet er bare liten del av forklaringen. Luftfuktighet, sko- og klestyper, møbler og kontorinventar kan ha mye mer å si enn gulvet.

Beskyttelse av følsomt utstyr

Utladningene kan skade følsomt teknisk utstyr og antenne brannfarlige gasser. Et ESD-gulv (electrostatic discharge, elektrostatisk utladning) er en spesiell type gulvbelegg som bidrar til å lede bort elektriske utladninger. Målet er å minske risikoen for at elektronisk utstyr skades eller forstyrres av elektrostatiske utladninger.


ESD-GULV EGNER SEG TIL:

 • operasjonssaler
 • behandlingsrom med følsomt elektronisk utstyr
 • datarom/datahaller
 • laboratorier

Reduser eksplosjonsrisikoen

I virksomheter der man håndterer brannfarlige gasser og væsker, kan gnisten eller «lynet» som dannes ved en elektrostatisk utlading, starte en eksplosjon. I slike virksomheter bør man derfor bruke gulv som avleder statisk elektrisitet. Det svenske Arbetsmiljöverket gir følgende eksempler på virksomheter som kan ha behov for avledende gulv:

 • tapping av lett antennelige væsker
 • lading av blybatterier
 • enkelte laboratorieoppgaver
 • arbeid med eksplosjonsfarlige gasser (f.eks. narkose)

Tre forskjellige ESD-klassifiseringer

I Norge brukes ofte EN1081 og EN/IEC 61340-4-1/100V for å fastsette hvilke gulvbelegg som har elektrisk avledende egenskaper.


ANTISTATISKE GULV – AS (ANTI-STATIC)

 • Et antistatisk gulv motvirker at personer som går på gulvet, blir elektrostatisk ladet. Oppladingen av personene ligger på under 2 kV. Alle Tarkett-gulv er antistatiske.

ELEKTROSTATISK AVLEDENDE GULV – SD (STATIC DISSIPATIVE)

 • Gulv som har en motstand på mellom 106 Ω og 109 Ω, kalles elektrostatisk avledende gulv eller SD. iQ Granite er et SD-klassifisert gulv.

ELEKTROSTATISK LEDENDE GULV – EC ELLER SC (ELECTROSTATIC CONDUCTIVE / STATIC CONDUCTIVE)

 • Hvis gulvet har en elektrisk gjennomgangsmotstand på maks 106 Ω, kalles det et EC- eller SC-gulv. iQ Toro er et EC/SC-klassifisert gulv.

 

Foreslåtte kolleksjoner