Studie: Utform støttende miljøer for eldreomsorg og demens

Studie: Utform støttende miljøer for eldreomsorg og demens

Studie: Utform støttende miljøer for eldreomsorg og demens

Befolkningen i den vestlige verden blir eldre, ikke minst i Norden. Det stiller større krav til samfunnet som skal ta hånd om den aldrende befolkningen. Etter først å ha analysert de store utfordringene som aldring innebærer når det gjelder svekkede sanser og effekter av demens, har vi studert hvordan arkitektur, utforming av interiører og den daglige omsorgen kan støtte personer som bor på sykehjem. 

Som en del av dette arbeidet publiserte vi nylig vår studie «Designing supportive care homes for aged care and dementia», som vi håper vil bidra til større trivsel og velvære i eldreomsorgen. Studien er basert på feltstudier og intervjuer med beboere, pårørende, personale og helseaktører på sykehjem, samt arkitekter og forskere som arbeider innen eldreomsorgen. 
En av de viktigste konklusjonene i forskningen bak denne studien er at forbedringer i eldreomsorgen må involvere alle interessenter: arkitekter, designere, byggherrer, huseiere, helseaktører, personale, pårørende og ikke minst beboerne selv. For å kunne gjennomføre anbefalingene kreves et samarbeid som skaper effektive, økonomisk bærekraftige miljøer der eldre kan få den best tenkelige omsorgen.  

I løpet av det siste tiåret har Tarkett bygget opp kunnskap og forståelse for eldre menneskers behov og utfordringer. Vi fortsetter å fordype denne kunnskapen, og denne studien er en viktig del av denne prosessen. Samarbeidet med forskjellige aktører innen eldreomsorgen hjelper oss å utvikle vegg- og gulvløsninger med design og egenskaper som bidrar til økt livskvalitet både for beboerne og for personalet som tar hånd om dem.

Alle sykehjem er forskjellige og har sine spesifikke behov som utvikler seg over tid. Vi håper vi kan bidra til utviklingen av eldreomsorgen ved å oppmuntre til kreativitet og innovasjon. Vår ambisjon er å fremme et tettere samarbeid mellom alle interessenter, og vi samarbeider gjerne med andre leverandører, virksomheter eller eksperter som kan skape et bedre miljø for det økende antallet eldre i samfunnet.

Les mer i vårt Aged Care White Paper:  Designing supportive care homes for aged care and dementia

Mumitema på barnesykehus i Helsingfors
Design for et helsefremmende miljø

Design av et sykehus påvirker pasientenes mulighet til å hente seg inn igjen, både fysisk og psykisk. Design kan også brukes for å gjøre det lettere å orientere seg, og for å spare energi.