Taktile og visuelle ledelinjer

Taktile og visuelle ledelinjer

Taktile og visuelle ledelinjer

Selv om du har godt syn, kan det noen ganger være vanskelig å finne frem på et sykehus. Hvis du har nedsatt orienteringsevne, blir det enda vanskeligere. Taktile og visuelle ledelinjer gjør det lettere å finne frem til strategiske mål som inngangsdører og heisdører, resepsjonsskranker, toalettdører, nødutganger og informasjonspunkter. Også korridorer og andre passasjer bør utstyres med slike veivisere. 

«Taktil» betyr at ledelinjen skal kunne kjennes med en blindestokk. «Visuell» innebærer at ledelinjen skal ha tilstrekkelig lyshetskontrast mot det øvrige gulvet, slik at personer med nedsatt syn eller redusert kognitiv evne lettere skal kunne orientere seg. Man bør etterstrebe en lyshetskontrast i henhold til NCS, som sier at kontrasten bør være minst 0,40 mellom ledeoverflaten og gulvet rundt.

I dag er det ingen spesifikasjoner om hvordan ledelinjene skal utformes. Derfor må arkitekter, leverandører og bestillere selv utvikle tekniske løsninger.

Ulike gulvtekniske løsninger

Tarkett tilbyr en 305 mm bred ledelinje i PVC – Tarkett Tactile Strip. Ledelinjen kan felles ned i eksisterende belegg eller i forbindelse med nylegging, og den kan sveises eller fugeforsegles. Den kan også teipes eller limes oppå eksisterende gulv. 

Andre eksempler på ledelinjer er å fuge inn en remse som er et par desimeter bred og i en annen farge, og deretter sveise parallelle spor i remsen. Sveisetråden bør skjæres bare én gang for å gi en taktil overflate. 

Av praktiske eller tidsmessige grunner foretrekker mange å montere ledelinjer med lim eller teip oppå det eksisterende gulvet. En tredje løsning er å lime eller skru fast profillister i metall, for eksempel en av Tarketts overgangslister, i parallelle linjer på gulvflaten.