Aske fra Estland blir til nytt råstoff med negativt klimautslipp gjennom samarbeid mellom Tarkett og Ragn-Sells

Aske fra Estland blir til nytt råstoff med negativt klimautslipp gjennom samarbeid mellom Tarkett og Ragn-Sells

12 October 2021

Gulvprodusenten Tarkett og miljøselskapet Ragn-Sells har inngått et langsiktig samarbeid for å utvikle mineralfyllstoffer med negative karbondioksidutslipp for vinylgulv innen 2025. Det nye fyllstoffet vil utvinnes av aske fra Estland, og i prosessen vil det bindes mer karbondioksid enn det slippes ut.

De siste 50 årene har Estland produsert energi gjennom omfattende forbrenning av oljeskifer. Som et biprodukt av prosessen er det dannet aske, og mer enn 600 millioner tonn er deponert i østre Estland, hvor det utgjør en miljøbelastning. Ragn-Sells har utviklet en patentert teknologi som omdanner denne asken til kalsiumkarbonat, det vil si kalk. Kalk benyttes som mineralfyllstoff i en rekke produkter, og i dag utvinnes dette ofte fra store kalkbrudd.  

I Tarkett produserer vi vinylgulv for private og offentlige miljøer ved flere fabrikker i Europa, blant annet i den svenske byen Ronneby. Alle vinylgulv inneholder fyllstoff, og vi bruker hundretusener av tonn med slike råvarer i produktene våre hvert år.  Samarbeidsprosjektet gir muligheten til å erstatte store mengder jomfruelige råvarer, og tar oss et steg nærmere målet om at produktene våre innen 2030 skal inneholde minst 30 % gjenvunnet materiale. Dette er et viktig steg mot en sirkulær omstilling.

Hvordan fungerer det? 

I Ragn-Sells´patenterte prosess tilsettes og bindes karbondioksid i fyllstoffet, noe som gir et negativt karbondioksidavtrykk. Fordi våre vinylgulv har lang levetid og er gjenvinnbare, vil karbondioksidet bindes over lang tid. Fyllstoffene vi benytter i dag har allerede lav klimapåvirkning, men materialet fra Ragn-Sells’ prosess forventes å ha et negativt karbondioksidavtrykk på -0,4 kg CO2e per kg. Dette vil bidra til å redusere Tarketts samlede klimaavtrykk.

Les mer om Ragn-Sells teknologi

Vår levemåte i dag er basert på en uholdbar bruk av naturressurser. Ragn-Sells sitt mål er å returnere flere av de ressursene vi allerede har tilbake i syklusen. For å klare dette må vi samarbeide med andre selskaper i verdikjeden. Tarkett er et utmerket eksempel på et selskap som deler vår visjon og vårt engasjement, og vi gleder oss veldig til å utvikle samarbeidet.
Pär Larshans, Bærekraftsjef i Ragn-Sells

Takket være dette prosjektet får vi muligheten til å produsere gulv med råvarer som bidrar til sanering av miljøet i Estland, og som også binder karbondioksid. Som et resultat vil vinylgulvene våre ha et lavere karbondioksidavtrykk, og bestå av en større mengde gjenvunnet materiale. Dette er akkurat den typen innovativt og langsiktig samarbeid som vi tror vil bane vei for et sirkulært og karbondioksidnøytralt samfunn.
Arnaud Marquis, Chief Sustainability Officer i Tarkett.