Vårt holdbarhetsarbeid - "Doing Good. Together."

Vårt holdbarhetsarbeid - "Doing Good. Together."

"Doing Good. Together.”

Tarkett har produsert gulv siden 1886. Som en av verdens største gulvprodusenter har vi et særlig ansvar for å drive virksomheten vår på en langsiktig og bærekraftig måte. Vi ønsker å produsere gode gulv: gulv som fyller en funksjon, som er pene å se på, og som samtidig er bra for miljøet og oss mennesker. Vi tror på et tett samarbeid der vi engasjerer kunder, leverandører, forskere og andre slik at vi sammen kan utrette gode ting. Derfor oppsummerer vi vårt arbeid med holdbarhet i mottoet «Doing Good. Together.»  

Design for livet

Vi tilbringer 90 prosent av tiden vår innendørs. Tarkett hjelper til å skape sunnere, sikrere og triveligere miljøer når vi utvikler våre produkter, ved alltid å ha helse og velvære i fokus. Vi etterstreber å velge råvarer som ikke har noen negativ påvirkning på mennesker og miljø. Ved å bruke prinsippene fra Cradle to Cradle™ når vi utvikler nye produkter, sparer vi ressurser og reduserer klimapåvirkningen.

Sirkulær økonomi

Vi etterstreber en sirkulær økonomi og samarbeider med mange aktører slik at vi i fellesskap kan slutte kretsløpet. Ved å bruke resirkulerte materialer kan vi redusere vårt uttak av jomfruelige råvarer og redusere våre utslipp av klimagasser. Vi resirkulerer rester fra gulvlegging og fra vår egen produksjon. Vi tar også imot rester og avfall fra andre bransjer og bruker dette materialet som kvalitetsråvarer til nye produkter.

Samarbeid

Å utrette gode og ansvarlige ting innebærer for oss å samarbeide med kunder, leverandører, forskere, myndigheter og organisasjoner. Vi har en kontinuerlig og tett dialog med miljømerkings- og miljøvurderingsorganisasjoner, og vi samarbeider med internasjonale organisasjoner som fremmer sirkulær økonomi og næringslivets samfunnsansvar. Vi tror på åpenhet og opplyser åpent om vårt miljøarbeid og om innhold, opprinnelse, utslipp og produksjonsdata for våre produkter.