Korridorer

Korridorer

Godt trafikkerte korridorer  og ganger trenger robuste gulv som tåler mye gangtrafikk, og som er enkle å rengjøre og vedlikeholde. Gulvet i korridoren er ofte det eneste området som skiller leiligheter fra hverandre, så det må begrense lyden fra fottrinn og omgivelseslyder fra naboene. Her kan man også leke seg med forskjellige farger og design for å bryte opp en visuell ensformigheten.

Tenk igjennom dette
Når du skal velge et korridorer, er det smart å tenke på følgende
  • Støyreduksjon
  • Tåle moderat gangtrafikk
  • Brannsikkert
  • Enkelt å vedlikeholde og gjøre rent
Utforsk