Akustikk

Akustikk

Akustikk

Problemene med høye støynivåer får stadig større oppmerksomhet. Vi vil alle ha det stille og rolig der vi jobber, og enda mer der vi bor. Ved å velge rett gulv som demper forstyrrende lyder og støy, skaper vi et hyggeligere miljø både for beboere og personale. 

I Byggteknisk forskrift (TEK17) er kravnivåene inndelt i fire ulike lydklasser. De ulike lydklassene inneholder krav for flere akustiske egenskaper, for eksempel luftlyd, trinnlyd, trommelyd, strukturlyd og etterklangstid.

For sykehjem er de akustiske kravene oppdelt etter rom, f.eks. rom til søvn og hvile, rom til daglig samvær, rom til pleie- og omsorgsarbeid eller med spesielle krav til støyfrihet, og andre rom som spisesaler, personalrom, kjøkken, trappehus m.fl.

Noen korte beskrivelser av de vanligste akustiske egenskapene i hver enkelt lydklasse:

Trinnlyd

Trinnlyd er lyd i rommet som kommer fra etasjen over eller fra nærliggende rom i samme etasje. Det finnes bestemmelser for høyest tillatte nivåer av trinnlyd i pleie- og omsorgslokaler.

Trommelyd

Trommelyder er de lydene som oppstår i det rommet man befinner seg i. Det finnes ingen direkte kravnivåer. Det generelle kravet er at «trommelyd skal begrenses i rom der flere mennesker oppholder seg mer enn midlertidig».

Etterklangstid

Tiden det tar for en lyd å forsvinne, kalles etterklangstid. Harde, glatte overflater, f.eks. stein og tregulv, gir lang etterklangstid. Lyden reflekteres mellom overflatene i rommet mange ganger før den absorberes. Det er vanskelig å beregne etterklangstiden nøyaktig for gulv, men et vinylgulv med bakside i skum gir generelt en noe kortere etterklangstid enn andre gulv. Et teppegulv gir den beste dempingen av trinnlyd.

Hvis du trenger ekspertråd, er du velkommen til å kontakte oss.