Design for et helsefremmende miljø

Design for et helsefremmende miljø

Design for et helsefremmende miljø

Den romslige utformingen og miljøet på et sykehus påvirker pasientenes mulighet til å hente seg inn igjen, både fysisk og psykisk. Et sykehus er også en stor arbeidsplass med mange ansatte som påvirkes av hvordan miljøet omkring dem ser ut. God design kan bidra til både et helsefremmende pasientmiljø og et bedre arbeidsmiljø som øker motivasjonen og reduserer stresset. 

Et lengre sykehusopphold kan lett skape engstelse hos pasienter, som allerede er syke. Derfor er det vanlig i dag å gjøre miljøene mindre institusjonspreget og heller hente inspirasjon fra hoteller og andre avkoblende miljøer. Hvis omsorgsmiljøet oppleves som trygt, beroligende og positivt, kan det fremskynde helbredelsen. Valg av gulv er en viktig del av designprosessen. Samspillet mellom fargevalg, mønstre og lys virker inn på pasientens følelser. 

Design som viser vei

På et sykehus spiller designen en viktig rolle for å gjøre det lett å finne frem til de ulike avdelingene. Har man en godt utformet gulvdesign, kan man lage visuelle gangbaner og grafiske elementer som knytter sammen ulike avdelinger på et sykehus. Les mer om dette i avsnittet «Taktile og visuelle ledelinjer».

Energieffektiv design

Ved bevisst å velge farger som tar hensyn til lysrefleksjonen i innredningen, kan man redusere energiforbruket i lokalene. Lysrefleksjonen angir hvor mye dagslys og lampelys som reflekteres når lyset treffer en overflate. Dette kalles lysrefleksjonsverdi, LRV, der fargen hvit har 100 %, mens svart har 0 %. Et gulv med høy LRV bidrar til å spre lyset effektivt i hele rommet.

Beboer får hjelp på eldrehjem
Design i sykehjem

Gulv er en viktig del av interiørdesignen for å skape velvære og trivsel og for at vi skal kunne eldes på en verdig og god måte når syn, hørsel og den kognitive evnen blir nedsatt.

En äldre dam får stöd av vårdpersonal på ett äldreboende
Studie: Utform støttende miljøer for eldreomsorg og demens

Det siste tiåret har Tarkett fokusert på å fordype kunnskapen om eldre menneskers behov og utfordringer. Her kan du lese om våre anbefalinger for å skape støttende miljøer for eldreomsorg og demens.