Design i sykehjem for personer med demens

Design i sykehjem for personer med demens

Hvorfor designe spesielt for demens?

Design i sykehjem for personer med demens

Det er en betydelig andel mennesker i en eldrende befolkning som må takle både demens og nedsatte kognitive evner. Hukommelsesproblemer, vanskeligheter med å prosessere informasjon og nedsatte kommunikasjonsevner er blant de viktigste konsekvensene av demens. Disse blir ofte ledsaget av nedsatt syn, problemer med å gjenkjenne miljøet eller oppfatte gjenstander tredimensjonalt.

Å bruke design for å redusere effekten av alderdom og demens kan forbedre livskvaliteten betydelig for alle involverte, både for de eldre og deres pårørende og for de ansatte som jobber på sykehjemmet.

Når det gjelder å skape bomiljøer for eldre, har arkitekter og designere en viktig rolle for å gjøre omstillingen fra privathjem til sykehjem lettere ved å fokusere på eldres behov i designprosessen samtidig som tekniske krav og standarder ivaretas. 

For å bedre forstå og oppleve utfordringer ved interiørdesign og gulvvalg i miljøer for demente, inviterer vi deg til å se selv med vårt unike VR-verktøy. Verktøyet tar brukeren med inn i miljøene for å oppleve effekten av design- og fargevalg sett med øynene til en med demens.

Effekter av demens

Demens er et samlebegrep for en gruppe hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder, og som medfører symptomer som hukommelsessvikt, sviktende handlingsevne, sviktende språkfunksjon, personlighets- og atferdsendringer. Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens


De vanligste aldersrelaterte plagene er svekket skarpsyn, fargesyn og hørsel, korttidshukommelsen blir redusert, og det samme blir vår evne til å gå og bevege oss.


De vanligste plagene ved demens ved siden av de aldersrelaterte er:

 • Progressive hukommelsesvansker som kulminerer i tap av selvinnsikt
 • Vansker med å tenke logisk og forstå
 • Desorientering, som kan føre til at man går seg bort, misoppfatter det man ser, eller prøver å «stikke av»
 • Blir forstyrret av bakgrunns lyder
 • Har en forstyrret døgnrytme
 • Hallusinasjoner og vansker med å vurdere avstand (ved demens med Lewy-legemer)

Skap et trygt og hjemmelig miljø

Det er viktig for eldre personer både med og uten demens å bo i et miljø som oppleves som koselig og velkjent, og ikke som et tydelig institusjonsmiljø. Det er en stor omstilling for dem å flytte fra hjemmet sitt til et sykehjem eller en omsorgsbolig, og raske omstillinger kan forverre symptomene og fremskynde sykdomsutviklingen. Derfor er det viktig å skape et så velkjent og hyggelig miljø som mulig.

Vi kan styrke verdigheten og uavhengigheten ved å ha kontrastmarkeringer, bruke tydelige farger for å skape dybde og tydelighet, og øke belysningen innendørs for bedret synbarhet. Da skapes en trygg omgivelse som blir enklere å oppfatte for personer med demens. 

Designprinsipper

 • Velg gulv uten mønster eller med myke, nedtonte mønstre. En stripe på gulvet kan oppfattes som en hindring eller et trappetrinn, og mønstre med sirkler og firkanter kan oppfattes som stoppmarkeringer. Prikker i gulvet kan gjøre at en person med demens opplever at han eller hun må plukke dem opp.
 • Bruk en hjemmekoselig interiørstil, for eksempel tremønster på gulvet. I tillegg til å gi assossiasjoner om et hjemmemiljø signaliserer tre også stabilitet, noe som er viktig for personer som er redde for å falle.
 • Bruk gulv med matt overflate. Blanke gulv kan oppfattes som våte og glatte, og fremkalle engstelse.
 • Unngå lange korridorer og en design som oppleves som gjentakende.
 • Sørg for at gulv og vegger er lette å holde rene og har en tett, jevn overflate med god motstandsdyktighet mot flekker og slitasje.
 • Sørg for at gulvet har et sterkt og holdbart slitesjikt.

 

Vi har skapt en guide for å gi alle som utformer lokaler og miljøer for eldreomsorg en tydelig forståelse for de forandringer som oppstår hos eldre, spesielt i kombinasjon med demens. Vårt ønske er å kunne bidra til å gjøre disse miljøene så støttende som mulig, med gulv som nøkkelelement. 

Tarkett sine demensvennlige gulv

Med all denne kunnskap til grunn har våre designere skapt demensvennlige gulv- og veggdesign som ikke skal forverre vanskeligheter eller angst, og som forenkler orienteringsevnen og romoppfatning, noe som gjør det enklere for eldre å være mer selvstendig. Gulv og vegger som gjennom sitt design formidler varme og ro, og bidrar til å skape en følelse av velbehag for beboerne. 

 • Mønster og utforming av våre demensvennlige gulv og vegger er vurdert av University of  Stirlings Dementia Services Development Center (DSDC), som har vurdert det som er best egnet for personer med demens 1a eller 1b:
 • 1a: Mønster og farge innenfor denne vurderingen er enkle og kan brukes fritt 
 • 1b: Mønster og farger innenfor denne vurderingen oppfyller kriteriene i størst grad (lav intensitet eller lave konstraster i mønster, alternativt naturlige tremønstre uten kvistmerker og andre kontraster) og kan generelt brukes i et design for demens. 

Når det gjelder lysrefleksjonsveri (LRV) har våre gulvkonstruksjoner verdier mellom 10 og 40 % for å unngå blending, noe som eldre er svært sensitive for. 

Vi har nå et filter på vår hjemmeside som viser hvilke av våre produkter som er vurdert som demensvennlige.

Oppdag våre kolleksjoner

Heterogene vinylgulv

Heterogene vinylgulv har høy slitestyrke og passer til områder med mye trafikk. Det finnes også flere ulike løsninger med demenstilpasset design.

Homogene vinylgulv

I pleie- og omsorgsbygg hvor store mengder av mennesker og utstyr fraktes daglig utsettes gulvet for hard slitasje. Derfor kreves det et gulv med lang funksjonell og estetisk holdbarhet og slitestyrke.

Akustikkgulv

På eldrehjem kan høy og forstyrrende lyd skape uro og angst blant beboere, og bli et hinder for kommunikasjon mellom ansatte og beboere. Derfor er det viktig å bruke gulv med tilpassede akustikkegenskaper som bidrar til å absorbere klang, og dempe lydnivå.

Sklihemmende gulv

Ved å velge et sklihemmende gulv kan man forebygge ulykker, og bidra til et sikrere miljø i områder ekstra utsatt for fallrisiko.

Våtrom

Tarketts våtromskolleksjoner er VT-godkjente og oppfyller bransjens krav til vanntetthet. Våtrom på eldrehjem må være lett tilgjengelig, sikre og komfortable for personer med begrenset bevegelse. Slik ivaretar man hygiene på en sikker måte både for beboer og personal.

Relaterte artikler

En äldre dam får stöd av vårdpersonal på ett äldreboende
Studie: Utform støttende miljøer for eldreomsorg og demens

Det siste tiåret har Tarkett fokusert på å fordype kunnskapen om eldre menneskers behov og utfordringer. Her kan du lese om våre anbefalinger for å skape støttende miljøer for eldreomsorg og demens.