DESSO Airmaster

DESSO Airmaster

AirMaster kolleksjonene

Tepper er igjen blitt et foretrukket alternativ på arbeidsplasser ettersom de bidrar til å dempe lyd, forbedre luftkvaliteten og skape innbydende miljø. 

DESSO AirMaster® har en patentert garnteknologi som bidrar til bedret innendørs luftkvalitet for alle ansatte. Svevestøvet fanges opp og fester seg i det finere garnet, mens større støvpartikler fanges opp i et tykkere garn. Den unike strukturen i teppet gjør at støv fester seg, og forhindres fra å sveve ut i luften.  DESSO AirMaster® er 8 ganger mer effektiv til å fange opp og holde på svevestøv enn glatte gulvflater. Det er også 4 ganger mer effektivt enn standard teppeløsninger.

AirMaster® er utviklet for å frigjøre støv under rengjøring, slik at den avanserte filterfunksjonen opprettholdes.  Ingen kjemikalier brukes for å oppnå effekten. Det innebærer også at funksjonaliteten er permanent, og holder jevn kvalitet under gulvets levetid.

AirMaster® er et bærekraftig valg, da det er Cradle to Cradle® silver-sertifisert. Kolleksjonene finnes kun med EcoBase bakside (som gjenvinnes og gjenbrukes 100% i vår egen produksjon). Garnet er alltid EcoNyl (som består av 100 % gjenvunnet materiale).

AirMaster® kolleksjonene gir et godt og variert utvalg farger og designs, som gjør det enkelt å forme kreative miljøer innendørs.

AirMaster® kort oppsummert:

  • Teppeflis (50x50cm)
  • Tuftet 1/10” Strukturert løkkevare
  • Trinnlydsdemping 23 dB
  • Akustikkbaksiden SoundMaster (Lite) som tilvalg

 

Bildegalleri

Foreslåtte kolleksjoner