AirMaster®, Atmos, Blend, Cosmo, Desert, Oxy, Sphere, Earth and Tones

Tepper er igjen blitt et foretrukket alternativ på arbeidsplasser ettersom de bidrar til å absorbere lyd, forbedre luftkvalitet og skape innbydende miljø. 

DESSO AirMaster® har en patentert garnteknologi som bidrar til bedret innendørs luftkvalitet for alle ansatte. Svevestøvet fanges opp og fester seg i det finere garnet, mens grovere støv fanges opp i et tykkere garn. Den unike strukturen i teppet gjør at støv fester seg, og forhindres fra å sveve ut i luften igjen.  DESSO AirMaster er 8 ganger mer effektiv til å fange opp og holde på svevestøv enn glatte gulvflater. Det er også 4 ganger mer effektivt enn standard teppeløsninger.

AirMaster er utviklet for å frigjøre støv under rengjøring, slik at den avanserte filterfunksjonen opprettholdes.  Ingen kjemikalier brukes for å oppnå effekten. Det innebærer også at funksjonaliteten er permanent, og holder jevn kvalitet under gulvets levetid.

AirMaster® er og et holdbart valg, og er Cradle to Cradle® silver-sertifisert. Kolleksjonene finnes kun med EcoBase bakside (som gjenvinnes og gjenbrukes 100% i vår egen produksjon). Garnet er alltid EcoNyl (som består av 100 % gjenvunnet materiale).

AirMaster® kommer i ni kolleksjoner. Originalkolleksjonen AirMaster® samt Atmos (12 farger), Blend (6 farger), Cosmo (6 farger), Desert (6 farger), Oxy (6 farger), Sphere (12 farger), Earth (7 farger) og Tones (12 farger) som alle gir store designmuligheter.

AirMaster® kort oppsummert:

  • Tekstilflis (50x50cm)
  • Tuftet 1/10” Strukturert løkkevare
  • Trinnlydsdemping 23 dB
  • Akustikkbaksiden SoundMaster (Lite) som tilvalg
Se mer informasjon i vår DESSO AirMaster brosjyre