AirMaster®, Atmos, Blend, Cosmo, Desert, Oxy, Sphere

AirMaster® produseres med et patentert garn som kapsler inn støvpartikler enda mer effektivt enn vanlig tekstilgulv. Luftkvaliteten i et rom innredet med AirMaster® er opptil fire ganger bedre enn i et rom med andre tekstilgulv.

Astma er et helseproblem som har økt betraktelig i industriland de siste 50 årene.  Forskerne kan ikke svare på hvorfor, men i henhold til det svenske Astma og Allergiförbundet  skyldes økningen trolig luftforurensning, allergier, dårlig inneklima og kjemikaliebruk.

Derfor er det fint å vite at AirMaster® er en mekanisk løsning. Funksjonaliteten sitter i strukturen til garnet. Ingen kjemikalier brukes for å oppnå effekten. Det innebærer også at funksjonaliteten er permanent, og holder jevn kvalitet under gulvets levetid.

AirMaster® er et utmerket og holdbart valg. Kolleksjonene finnes kun med baksiden EcoBase® (som gjenvinnes og gjenbrukes 100% i vår egen produksjon). Garnet er alltid EcoNyl (som består av 100 % gjenvunnet materiale).

AirMaster® kommer i syv kolleksjoner. Originalkolleksjonen AirMaster® samt Atmos (12 farger), Blend (6 farger), Cosmo (6 farger), Desert (6 farger), Oxy (6 farger) og Sphere (12 farger) som byr på andre fargepaletter.

AirMaster® kort oppsummert:

  • Tekstilflis (50x50cm)
  • Tuftet 1/10” Strukturert løkkevare
  • Trinnlydsdemping 23 dB
  • Akustikkbaksiden SoundMaster (Lite) som tilvalg