Gjenvinning av utrevne gulv

Gjenvinning av utrevne gulv

Gjenvinning av utrevne gulv

Å bruke avfall som råvare til nye produkter er en av de beste måten å bidra til en sirkulær økonomi på. Gjenvinning bidrar positivt til planeten vår på tre måter: 

  • Det reduserer uttaket av jordens ressurser. 
  • Det reduserer mengden av materialer som deponeres eller forbrennes. 
  • Det reduserer klimagassutslipp siden gjenvinning nesten alltid betyr lavere utslipp enn utvinning av ny råvare. 

 

 

Men gjenvinning innebærer også en rekke utfordringer. Tarketts ambisjon for 2030 er å ha i gjennomsnitt 30 % gjenvunnet råvare i produktene, framfor alt fra brukte gulv. Men for at gamle gulv skal kunne gjenvinnes i stor skala på en miljøeffektiv og sikker måte, kreves det mer forskning og utvikling, investeringer og en stor etterspørsel etter denne typen sirkulære løsninger fra markedet. 

Vi er overbevist om at interessen for gjenvinning vil øke hos kunder og boligeiere. Klimabesparelsene er betydelige. Hver kvadratmeter gjenvunnet vinylgulv sparer ca 10 kg CO2, og hver kvadratmeter gjenvunnet teppeflis sparer 6 kg CO2. 

Vår ambisjon er å utvikle prosesser og teknikker for å gjenvinne stadig flere typer gulv. Vi jobber også for raskt og enkelt å kunne identifisere innholdet og kvaliteten på forskjellige gulvtyper før gjenvinning, både på egne fabrikker og ellers. Det er viktig å kun håndtere materialer som kan gjenvinnes for å unngå f.eks. unødvendig transport. 

Giftfrie kretsløp

Gamle gulv har et fantastisk potensiale som gjenvunnet råvare med store klimagevinster.

Men gulvene som rives ut i dag er ofte 20–30 år gamle – og noen ganger enda eldre. De ble i sin tid utviklet i henhold til datidens krav til kjemikalier og lovgivning, og kan derfor inneholde stoffer som ikke lenger er tillatt eller ønskelig. 

Tarkett stiller svært høye krav til helse- og miljøegenskaper i valgte råvarer, og det samme gjelder naturligvis når vi bruker gjenvunnet materiale i produktene våre. Vi jobber derfor parallelt for å garantere god materialhelse i både nye og gjenvunnede produkter.

Ett eksempel er ftalater, en gruppe kjemikalier blant annet brukt som mykgjørere. Et PVC-gulv produsert før år 2000 inneholder ofte DEHP, en ftalatmykgjører som ikke lenger oppfyller kravene i REACH-forordningen, som regulerer bruken av kjemikalier for selskaper i EU. Rundt årtusenskiftet byttet de fleste gulvprodusenter til andre typer ftalatmykgjørere som oppfyller kravene i REACH. Det gjorde også Tarkett, men vi tok deretter et nytt steg og introduserte i 2009 vårt første ftalatfrie homogene PVC-gulv. For to år siden ble alle Tarketts homogene vinylgulv fra Ronneby ftalatfrie. 

For å kunne gjenvinne eldre gulv med ftalater, engasjerer vi oss i prosjekter for å fjerne ftalater og andre uønskede tilsetningsstoffer fra materialer som er gjenvunnet. Vi støtter blant annet Circular Flooring, et EU-prosjekt der gulvbransjen i de europeiske landene samarbeider for å finne løsninger.

Blir ikke alt gjenvunnet materiale grått?

Det er en utbredt misforståelse at gjenvinning av vinyl betyr at materialer med forskjellige farger blandes og til slutt blir mellomgrått, og ergo ikke kan brukes i produkter der farge og design er viktig. 

En måte å unngå dette problemet på er å bruke gjenvunnet materiale til for eksempel baksider. På vårt gjenvinningsanlegg i Clervaux grovsorterer vi produksjons- og monteringskapp til produksjon av råvarer i en lysegrå, en mellomgrå og en mørk nyanse. Dette materialet brukes da hovedsakelig til baksider på heterogene vinylgulv og LVT

Våre homogene vinylgulv fra Ronneby har, som navnet antyder, en homogen konstruksjon der hele produktet består av et enhetlig materiale. For disse gulvene har vi utviklet en avansert teknologi for å kunne gjenvinne avfall i forskjellige farger til råvare for et produkt der vi må garantere samme nyanse i hver levering. 

De homogene vinylgulvene består av granulater i forskjellige farger. Vi foretar en første grovsortering av avfall etter farge. Hver gjenvinningscontainer inneholder alltid en blanding av forskjellige farger, men kan fortsatt beskrives som f.eks. "Lys rød" eller "overveiende blågrønn".

Vi sammenligner deretter avfallsmengden i forhold til produksjonsplanen. Hvis vi skal i gang med å produsere et oransje gulv med en bestemt NCS-kode, er det kanskje den "lyserøde" containeren som ligger nærmest fargemessig. Vi tar deretter en prøve fra den lyserøde blandingen, tester ved hjelp av en fargemaskin hvor nær den ønskede fargen er og blir fortalt nøyaktig hvor mye pigment av forskjellige nyanser vi må tilsette. Dette betyr at vi nå produserer hvert produkt etter en unik oppskrift — men fortsatt kan få nøyaktig det samme utseendet. Metoden innebærer også at det ikke skjer en nedgradering av materialet når vi gjenvinner homogene vinylgulv. De gjenbrukte og nye råvarene brukes på samme måte i gulvet og holder samme høye kvalitet.

Ved gjenvinning av tekstilfibre er teknologien en helt annen. Gjennom vår partner Aquafil kan vi gjenvinne PA6-fiber, en polyamidkvalitet som sammen med sin søsterpolymer PA66, utgjør den største andelen i teppefliser med omtrent 50 % markedsandel hver. PA6 og PA66 kan fint brukes til både garn i tepper og mange andre produkter, og har de samme egenskapene.

Fra et gjenvinningssynspunkt finnes det likevel en forskjell. PA6 har kortere molekylkjeder og er dermed lettere å depolymerisere, dvs. dele molekylkjedene for siden å bygge dem opp til en "ny" PA6. I denne prosessen blir materialet avfarget, noe som betyr at det kan farges på nytt. For å forenkle fremtidig gjenvinning reduserer Tarkett bruken av PA66-garn i teppefliser til fordel for PA6.

GJENVINNING AV UTREVNE GULV

Teknikker for å separere materialer

I noen gulvtyper må de forskjellige fysiske komponentene i gulvet separeres fra hverandre før de kan gjenvinnes. Dette gjelder for eksempel teppefliser og parkett.

I dag kan vi, gjennom vårt program Tarkett ReStart Teppflis, separere garn fra gamle teppefliser. Gjennom vår partner Aquafil, kan dette garnet gjenvinnes til nytt PA6-fiber. 

Hos Tarkett har vi utviklet en teknologi for å gi det separerte garnet en renhet på opptil 95 %, noe som er en forutsetning for Aquafils prosess. Separasjonen og rensingen skjer i flere trinn og er unik i sitt slag.

Tarkett har også utviklet en ny type bakside for teppefliser: EcoBase. EcoBase er spesielt utviklet for gjenvinning. I den samme prosessen som separerer garnet, blir baksidematerialet tatt vare på og blir på nytt til råvare i produksjonen av ny EcoBase.

Vi kan imidlertid ikke håndtere og gjenvinne garn av andre fiberkvaliteter, teppefliser med skåret luv eller tepper på rull. Derfor gjør vi alltid en grundig inspeksjon av prosjektet før vi tar en beslutning om å gjenvinne. Vi har medarbeidere med riktig utstyr og opplæring til for eksempel å vurdere fiberkvaliteten på stedet.

Les mer om systemet for gjenvinning av gamle teppefliser 

Vår ambisjon om å gjenvinne parkettgulv inkluderer også å separere og sortere materialer. I vårt pilotprosjekt om gjenvinning av slitesjikt av eik fra utrevne parkettgulv, må slitesjiktet separeres fra mellomlaget på et lamellparkettbord. Her skjer separeringen med et industrielt trebearbeidingsutstyr der utfordringen er å redusere mengden prosessavfall (f.eks. sagflis) for å kunne utnytte så mye av den verdifulle råvaren som mulig.

Teknikker for rengjøring av materialer

Teppefliser legges ofte ved bruk av såkalt tackifier-lim (dra-løs-lim) som betyr at de kan fjernes relativt enkelt uten at underlaget følger med. Vinylgulv derimot limes vanligvis til underlaget.


Baksiden av et utrevet vinylgulv er derfor fullt av lim- og sparkelrester som må fjernes for at gulvet skal kunne gjenvinnes. Dette må gjøres både av tekniske produksjonshensyn, men også for at eventuelle limrester ikke skal bidra til økte utslipp i det nye produktet. 

Tarkett har utviklet en unik prosess der lim og sparkel fjernes fra gamle gulv gjennom en industriell vaskeprosess.

Rengjøringen skjer i flere trinn:

  1. Materialet granuleres.
  2. Granulatene vaskes i et bad som løser opp både betong- og sparkelrester, og sørger for at de løsnes mekanisk fra granulatene og kan filtreres bort.
  3. Granulatene skylles i rent vann.
  4. Granulatene vaskes i et bad som løser opp limrestene, og sørger for at de løsnes mekanisk fra granulatene og kan filtreres bort.
  5. Granulatene skylles igjen i rent vann og tørkes.

Etter det er granulatene klare til bruk som råvare i nye produkter. Vi kvalitetssjekker kontinuerlig denne råvaren for å sikre at det ikke er igjen rester fra lim, sparkel eller vaskemidler.

Andre typer gulv trenger andre rengjøringsteknikker. For parkettgulv har for eksempel rengjøring først og fremst handlet om å fjerne spiker med håndverktøy og sortere bort materialer med flekker fra maling eller fuktighet.

Relatert innhold:

Restart | Materialgjenvinning – å spare på jordens ressurser
ReStart – å spare på jordens ressurser

Gjennom ReStart-ordningen tar vi tilbake kapp og installasjonsavfall, og gjenvinner dette til råmateriale for nye gulv.