Restart | Materialgjenvinning – å spare på jordens ressurser

ReStart – å spare på jordens ressurser

Materialgjenvinning – en forutsetning for fremtiden

Vi er overbeviste om at en sirkulær omstilling er den rette strategien for å spare på jordens ressurser, redusere avfallsmengdene og bidra til å bremse den globale oppvarmingen. Det innebærer at vi bruker store ressurser på å utvikle produkter for sirkulær økonomi, men også på å utvikle teknikker for å identifisere, håndtere og prosessere monteringskapp og utrevne gulv, og deretter bruke dette som råvare til nye gulv.

Men materialgjenvinning handler ikke bare om tekniske løsninger – hele kjeden må fungere; fra tegnebordet til gjenvinning. Det holder med andre ord ikke at et produkt rent teknisk kan resirkuleres hvis det mangler systemer der kunden kan få avfallet sitt transportert til et gjenvinningsanlegg. Å samle inn materialer til gjenvinning, for deretter å sende alt til forbrenning eller deponi mener vi heller ikke kan kalles materialgjenvinning.

Når vi i Tarkett snakker om at et produkt kan materialgjenvinnes, innebærer det derfor at vi:

  • Har fungerende rutiner for logistikk som håndterer monteringskappet fra kundens prosjekt og til gjenvinningsanlegget vårt.
  • Har et gjenvinningsanlegg med tilstrekkelig kapasitet og teknologi der avfallet behandles, slik at det helt eller delvis kan brukes som råvare i nye produkter.
  • Vi oppgir også om materialgjenvinning gjelder kun for monteringskapp eller hele gulvet etter utriving.

Denne måten å se "resirkulerbart" på samsvarer med definisjonen i ISO 14021 og utgjør grunnlaget for ReStart®-konseptet vårt. 

 

 

Materialgjenvinning av vinylgulv

Gjenvinning av homogene vinylgulv

Gamle vinylgulv har et stort potensiale som råvareressurs. I følge opplysninger fra IVL ligger det i Sverige alene ca 150 millioner kvadratmeter vinylgulv i bygninger. Det tilsvarer drøyt 350 000 tonn potensiell råvare, som ville innebære en CO2-besparelse på om lag en million tonn hvis det ble gjenvunnet. Tarkett har utviklet en unik teknologi som innebærer at gamle vinylgulv, som i dag hovedsakelig brukes i offentlige miljøer, kan gjenbrukes som råmateriale for nye gulv.

Tarkett har i Norden samlet inn og gjenvunnet monteringskapp fra vinylgulv siden 1996 gjennom det vi kaller ReStart®. I 2022 samlet vi inn omlag 830 tonn i Norden. Av det innsamlede vinylmaterialet gikk ca 70 % tilbake i produksjon av gulv, hvilket tilsvarer 190 000 kvm nye Tarkett-gulv. Dette har stor betydning fordi hver kilo gjenvunnet vinyl sparer atmosfæren for 3,6 kilo CO2 utstlipp.

Materialgjenvinning av heterogene vinylgulv

Excellence Genius er et ftalatfritt heterogent vinylgulv fra Tarkett for løstlegging, og spesielt utviklet for gjenvinning. Fordi produktet legges løst, er det ikke nødvendig med prosesser for å fjerne lim eller sparkel. Excellence Genius er enkelt å identifisere takket være et veldig typisk mønster på baksiden av gulvbelegget. 

iD Square er også et gulv som ofte legges løst, med teip eller såkalt dra-løs-lim, og har vært ftalatfritt siden 2015. Derfor starter vi nå muligheten for å gjenvinne denne produkttypen.  

Materialgjenvinning av LVT-klikk

Tarkett lanserer et nytt system for gjenvinning av klikkvinyl

Nå blir vi først i Norden med å gjenvinne klikkgulv av vinyl, også kalt LVT. Det resirkulerte materialet brukes som baksider til ny LVT. Ifølge Tarketts beregninger reduseres utslippene med ca. 21,2 kg CO2ekv per kvadratmeter gulv som gjenvinnes (tilsvarer ca. 2,6 kg CO2/kggulv).

Materialgjenvinning av teppefliser

Vi har lansert et system for gjenvinning av teppefliser

Gjennom tett samarbeid med Aquafil har Tarkett utviklet en teknikk som gjør det mulig å materialgjenvinne teppefliser med PA6 garn som er, eller vil bli montert i Norge. Det nye innsamlingssystemet med ReStart for teppeflis innebærer en potensiell reduksjon av klimagassutslipp på flere tusen tonn CO2 årlig. Systemet er allerede satt i drift, og det jobbes med de første prosjektene. 

Les om referanseprosjektet mellom Tarkett og KLP hvor det samles inn omlag 8000 kvm gamle teppefliser for resirkulering:

KLP Eiendom resirkulerer gamle teppefliser med Tarkett ReStart 

Materialgjenvinning av linoleumsgulv

Nå gjenvinner vi utrevne linoleumsgulv, og monteringskapp fra linoleum.

Tarkett er først i Norden med å samle inn både utrevne linoleumsgulv og monteringskapp fra linoleumsgulv som deretter brukes som råvare ved produksjon av nye gulv.

For hver kilo monteringskapp som vi materialgjenvinner, reduseres utslippene våre med ca. 2,3 kg CO2, klimabesparelsen for utrevne gulv blir 5,4 kg CO2ekv per kvadratmeter (tilsvarer ca. 1,8 kg CO2 per kilo gulv). Innsamlingen skjer innenfor rammene av Tarketts ReStart®-program og gjelder linoleumsgulv fra Tarkett.

Materialgjenvinning av parkett og tregulv

Tarkett jobber tett med ulike samarbeidspartnere for å ta tilbake brukte parketter og tregulv fra private hus og renoveringsprosjekter. Parkett- og tregulv har lange tradisjoner i de norske hjem, og når vi pusser opp er det mye gammelt og fullt brukbart gulv som kastes. I i 2022 ble det solgt cirka 2,6 millioner kvadratmeter med parkettgulv i Norge*, og statistikken viser at vi nordmenn i snitt bytter gulv hvert niende år. Med denne nye returløsning ønsker Tarkett å redde viktige ressurser, og bruke materialet i produksjon av nye parkettgulv.

Vi kan ikke gjenbruke gulvene vi får inn slik de er, så derfor separerer vi det øverste toppsjiktet med edeltre fra resten av konstruksjonen. Det øverste laget blir videreforedlet til nye slitesjikt i ulike design. Det vi ikke bruker går til biobrensel i egen fabrikk. Med tiden vil vi inngå nye samarbeid for å utnytte alt materialet.

Vi er stolte av å være første aktører i markedet med å tilby denne muligheten, og få bidra til å teste en ny returløsning. Fordi vi ikke har gjort dette tidligere, ønsker vi samtidig å være ærlige på at dette er et prøveprosjekt.

*Ifølge tall fra Prognosesenteret og IFI

Gjenvunnet materiale i produktene våre

  • Overflødig materiale, rester og defekte produkter males og materialgjenvinnes.
  • TarkoDry, en membran som brukes under keramiske fliser i våtrom, består av ca. 85% resirkulert materiale.
  • Ved vår teppefabrikk i Nederland har vi i flere år resirkulert gamle teppefliser i vårt eget gjenvinningsanlegg. Fra produkter med Ecobase-bakside kan vi gjenvinne både baksiden og garnet.
  • Produksjonsrester fra vår linoleumen med akustikkbakside blir til råmateriale for endebeskyttelsen som beskytter rullene ved transport. 

Kontrollert resirkulering

Resirkulering er bra, men ikke uten risiko. Det er viktig å ha nøye kontroll også på resirkulerte råmaterialer, slik at uønskede stoffer ikke kommer inn i kretsløpet. Gjennom REACH-lovgivningen og Tarketts stadig strengere krav til råvarenes miljøprestasjon, har vi skjerpet rutinene kraftig ved all behandling av resirkulerte råvarer.

Relatert innhold:

Granulert gulv fra Tarketts fabrikk i Ronneby
Gjenvinning av utrevne vinylgulv

Utfordringen med å fjerne lim og sparkelrester fra materialer har tidligere gjort gjenvinning av gamle gulv vanskelig. Nå har vi utviklet en løsning.

gjenvinning av teppegulv
Gjenvinning av gamle teppefliser

Gjennom tett samarbeid med Aquafil har Tarkett utviklet en teknikk som åpner for gjenvinning av omtrent halvparten av all teppeflis som legges i Norge i dag.

Hvilke tepper kan gjenvinnes og hvordan fungerer det
Hvilke teppefliser kan gjenvinnes, og hvordan fungerer det?

Tarkett har utviklet en ny teknikk i tett samarbeid med Aquafil som gjør det mulig å separere garnet fra baksiden av teppeflisen.

Gjenvinning av utrevne linoleumsgulv
Gjenvinning av utrevne linoleumsgulv

Tarkett har utvidet ReStart-systemet til også å omhandle materialgjenvinning av kapp og installasjonsspill av linoleum.

Gjenvinning av løstlagte/teiplimte iD Square
Gjenvinning av løstlagte/teiplimte iD Square

iD Square legges ofte løst, med teip eller såkalt dra-løs-lim, og har vært ftalatfritt siden 2015. Derfor starter vi nå muligheten for å gjenvinne denne produkttypen.

Gjenvinning heterogene vinylgulv Genius
Gjenvinning heterogene vinylgulv Genius

Excellence Genius er et løstlagt, ftalatfritt heterogent vinylgulv fra Tarkett, spesielt utviklet for gjenvinning.

Gjenvinning av monteringskapp fra vinylgulv
Gjenvinning av monteringskapp fra vinylgulv

I Norden har Tarkett samlet inn monteringskapp fra vinylgulv i over 20 år. Tarkett står for opphenting og sortering av innsamlede kapprester.

Gjenvinning av monteringskapp fra linoleumsgulv
Gjenvinning av monteringskapp fra linoleumsgulv

Vi er først i Norden med å samle inn både revne linoleumsgulv og monteringskapp fra linoleumsgulv som brukes som råvare ved produksjon av nye gulv.