Gjenvunnet materiale

Gjenvunnet materiale

I 2019 brukte vi 126 000 tonn gjenvunnet materiale på fabrikkene våre over hele verden, noe som tilsvarer 12 % av råvareinnkjøpene. I 2030 er målet vårt at andelen gjenvunnet råvare i produktene skal ha økt til 30 %. For å lykkes med dette kreves et nært samarbeid med kunder og andre partnere i ulike markeder. 

I dag består gjenvunnet råvare av følgende deler:
 

Eget produksjonsavfall

Dette utgjør den største andelen av gjenvunnet råvare, og er det avfallet som er lettest å gjenvinne. Materialets sammensetning er velkjent, avfallet er vanligvis rent og det er ingen fare for ukjent forurensning. Tarkett har gjenvunnet sitt eget produksjonsavfall i flere tiår – dette er helt naturlig for oss. Samtidig er dette en type avfall vi ønsker å minimere. Vi jobber systematisk med å optimalisere prosesser og teknikker for å redusere produksjonsavfallet – samtidig som vi sørger for at så mye som mulig gjenbrukes som ny råvare i produktene våre. 

Avfall fra andre virksomheter

Vi leter stadig etter alternativer til ny råvare i form av avfall fra andre bransjer og virksomheter. I dag bruker vi f.eks. kalk fra vannverk i Nederland, PVB-film fra vindusruter i skrotede biler og resirkulert nylon fra produksjonsavfall og gamle fiskegarn. I partnerskap med andre aktører utvikler vi metoder for å separere og materialgjenvinne forskjellige typer avfall – med en sterk ambisjon om å øke andelen eksternt avfall i produktene våre kraftig de neste årene.

Monteringskapp fra gulv

I Norden har Tarkett samlet inn monteringskapp fra vinylgulv i over 20 år, og I Norge står Tarkett for opphenting og sortering av innsamlede kapprester. Innen Tarkett kaller vi gjenvinningssystemet ReStart. Vi har lignende systemer i alle nordiske land og har også etablert ReStart i flere land i og utenfor Europa. Andelen råvarer som kommer fra monteringskapp i gulvene er fortsatt lav, og siden vår ambisjon er å øke denne andelen, jobber vi med å få flere kunder til å begynne å bruke dette kostnadsfrie systemet. Fra 2021 har vi også startet å gjenvinne monteringskapp fra Tarketts linoleumsgulv via ReStart-systemet. 

Gamle gulv

For oss er den mest interessant fraksjonen allikevel gamle og utrevne gulv. Det er her de store volumene finnes, og her de store gevinstene i klimagassreduksjon ligger ved gjenvinning. For oss produsenter som tror på en sirkulær økonomi, er det et naturlig skritt å bruke gamle gulv som råvare for nye. 

Utfordringen, som vi deler med alle andre bransjer som produserer holdbare produkter, er materialhelse. Når et gulv rives ut, er det ofte 20–30 år gammelt, kanskje enda eldre. Dette betyr at materialet kan inneholde tilsetningsstoffer som ikke lever opp til dagens miljøkrav og derfor ikke bør føres tilbake i kretsløpet. 

Det er imidlertid gulvtyper der eldre materialer kan gjenvinnes uten risiko for uønskede tilsetningsstoffer. Vi er også opptatt av å utvikle teknologier for å kunne separere og fjerne kjemiske stoffer fra gamle gulv, slik at vi i fremtiden vil kunne returnere og gjenvinne mange forskjellige typer gulv på en trygg og klimasmart måte.

I dag har vi systemer på plass for å samle inn og gjenvinne noen av våre homogene vinylgulv og løse vinylgulv samt teppefliser.  Og vi er overbevist om at gamle gulv vil bli en stadig viktigere råvare for oss på veien mot en sirkulær økonomi.

Relatert innhold:

Restart | Materialgjenvinning – å spare på jordens ressurser
ReStart – å spare på jordens ressurser

Gjennom ReStart-ordningen tar vi tilbake kapp og installasjonsavfall, og gjenvinner dette til råmateriale for nye gulv.