sykehus

Gulv til sykehus

Gulv til sykehus

Den romlige utformingen og miljøet på et sykehus påvirker pasientenes mulighet til å hente seg inn igjen raskere, både fysisk og psykisk. God design kan bidra til et helsefremmende pasientmiljø, men også til et bedre arbeidsmiljø for personalet.

Gulvet spiller en viktig rolle i den visuelle utformingen og kan bidra til at det blir lettere å orientere seg og finne frem. Minst like viktig er de mange funksjonelle egenskapene til sykehusgulv. De skal gi god akustikk og ha god gangkomfort, men samtidig lav rullemotstand. 

Gulvene skal også bidra til et hygienisk miljø, oppfylle kravene til brannsikkerhet og håndtere statisk elektrisitet. Og ikke minst må sykehusgulv være slitesterke, holdbare og lette å vedlikeholde. Det er bra både for miljøet og økonomien. 

Fordyp deg i ulike emner på sykehus:

Fremtidens sykehus – utfordringer og muligheter

Helsevesenet har blitt sterkt påvirket gjennom koronapandemien, og vi ønsket derfor å se nærmere på utfordringene fremtidens sykehus står overfor.  Denne innsikten deler vi i vår rapport "The Hospital of the Future: Challenges and Stakes».

Design for et helsefremmende miljø

Designen av et sykehus påvirker pasientenes mulighet til å hente seg inn igjen, både fysisk og psykisk. Design kan også brukes for å gjøre det lettere å orientere seg, og for å spare energi.

Infeksjons- forebygging og gulv

Covid19-pandemien har understreket viktigheten av god håndhygiene og gode rutiner for rengjøring for å redusere spredningen av Corona-viruset. Det har også bidratt til økt fokus på infeksjonsforebygging og kontroll i somatikken og geriatrien, for å stoppe infeksjoner og motvirke antibiotikaresistens.

Taktile og visuelle ledelinjer

Taktile og visuelle ledelinjer hjelper personer med nedsatt syn eller orienteringsevne til å finne frem til strategiske mål som inngangsdører, heisdører, resepsjonsskranker, toaletter med mer.

Økonomisk rengjøring

Undersøkelser viser at rengjøringskostnadene for et sykehusgulv er ti ganger høyere enn innkjøpskostnaden. Vedlikehold av gulv utgjør mer enn halvparten av rengjøringsbudsjettet.

Statisk elektrisitet og gulv

Utladinger av statisk elektrisitet kan være ubehagelig og plagsomt, men det kan også skade følsomt teknisk utstyr og antenne brannfarlige gasser. Riktig type gulv kan redusere risikoen for slike skader.

Sikre våtrom

Fuktskader på våtrom er kostbart. Gjennom dokumentasjon tilgjengelig hos ulike instanser gjengis derfor minstekrav og anvisninger for utarbeidelse av våtrom. Over halvparten av skadene kommer fra lekkasjer på grunn av manglende vanntett sjikt.

Branntekniske krav til gulv i sykehus og helse- og omsorgsbygg

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sine krav til brannegenskaper for gulv og vegger finner du mer informasjon om på dibk.no Brannkravene avhenger av byggets brannklasse (1–3) og hvilken type lokale det gjelder. Stort sett alle bygninger for helse og omsorg er i brannklasse 1 eller 2.

Sklihemming

Det skjer mange ganger flere skli- og fallulykker innendørs enn trafikkulykker i mange land. Derfor finnes klare forskrifter for å øke sklisikkerheten i fremfor alt våtrom og kjøkken.

Hygiene og flekkbestandighet

En overflate som er tett og jevn og tåler rengjøringskjemikalier, gir gode forutsetninger for et hygienisk miljø. Flekkbestandighet og kjemikalieresistens er viktig både med tanke på hygiene og for at overflaten skal holde seg fin i lang tid.

Akustikk

Hvis du velger riktig gulv, kan du senke støynivået og forbedre arbeids- og behandlingsmiljøet for ansatte og pasienter. I Byggteknisk forskrift (TEK17) er kravnivåene inndelt i fire ulike lydklasser, A-D.

Gangkomfort og rullemotstand

Et gulv med passende svikt gir god gangkomfort. Et mykt gulv har samtidig god støtabsorbsjon, noe som gjør at sykehussenger og vogner med hjul synker ned i gulvet og blir vanskelige å trille.

Kontrastmarkeringer

Kontrastmarkeringer (avvikende lyshet mot flatene rundt) forenkler tilværelsen for personer med synsskader, hjerneskader eller utviklingshemming ved at de skaper en tydeligere romopplevelse.

Renrom for sensitive og teknisk krevende miljøer

Renrom er lukkede rom på sykehus og laboratorier der luftstrøm, temperatur og fuktighet blir nøye overvåket, for å minimere risiko for infeksjonsspredning eller forurensning i ekstra sensitivt og teknisk krevende miljøer.

Anbefalte gulv til sykehus:

Homogene vinylgulv

I gangene på sykehus og skoler fraktes det mange mennesker og mye utstyr hver dag. Fordi gulvene utsettes for kraftig slitasje trengs det funksjonelle, men estetiske gulv med lang holdbarhet.

Heterogene vinylgulv

Heterogene vinylgulv byr på en varierende løsning for alle slags installasjoner. De finnes i mange forskjellige utførelser og konstruksjoner.

Linoleumsgulv

Klassisk gulv fremstilt av fornybare materialer som linolje, kork- og tremel. Dessuten inneholder det harpiks, naturlige fargepigmenter og jute.

Referanser - Sykehus

Reception Beroendecentrum i Stockholm
Beroendecentrum Stockholm

Nytt LVT-gulv på Beroendecentrum i Stockholm

Nytt barnesykehus med Mummi-tema i Helsingfors
Lastensairaala - Nytt barnesykehus i Finland

Et nytt barnesykehus med Mummi-tema åpnet i Helsingfors 17 september 2018. Arbeidet med sykehuset startet i 2014, og kostet 170 millioner euro.