Hva er sirkulær økonomi og hvorfor er den viktig?

Hva er sirkulær økonomi og hvorfor er den viktig?

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi handler om å opprettholde verdien av produkter, materialer og ressurser i tillegg til å utvikle prosesser som tar hensyn til hva som skjer etterpå. En økonomisk modell som er basert på et kretsløp snarere enn en lineær prosess, og hvor fokuset ligger på at økonomisk vekst kan skje uten at vi tapper jordens ressurser, kalles sirkulær økonomi.
Vi i Tarkett jobber på tvers av bransjer og landegrenser mot målet om en omstillingen til sirkulær økonomi. Gjennom ulike prosjekter returneres brukte materialer tilbake i kretsløpet:

  • ReStart® - et innsamlingsprogram hvor vi tar tilbake og gjenvinner avfall fra både nye og gamle gulv.
  • EcoNyl-fibre - som vi bruker i våre teppefliser kommer fra Aquafil, som gjenvinner gamle fiskegarn og annet restmateriale i polyamid. 
  • Fyllstoffet - i EcoBase-baksiden av våre teppefliser består av kalk, som er et avfallsprodukt fra lokale vannverk i Nederland. 
  • PVB - vi produserer gulv der PVB er den viktigste komponenten, et materiale som vår partner i Italia utvinner fra skrotede bilvinduer.

Materialgjenvinning – en vinn-vinn situasjon

Vi i Tarkett er overbeviste om at en sirkulær omstilling er den rette strategien for å spare på jordens ressurser, redusere avfallsmengdene og bidra til å bremse den globale oppvarmingen. 
Vi bruker store ressurser på å utvikle og designe produkter som kan gjenvinnes, men også på å utvikle teknikker for å identifisere, håndtere og prosessere monteringskapp og utrevne gulv, og deretter bruke dette som sekundær råvare i produksjon av nye gulv.
For at utviklingen mot en grønn omstilling skal kunne bli en realitet, må selskaper, organisasjoner og hele lokalsamfunn som utvikler produkter, tjenester og forretningsmodeller, inkluderes. Det som er viktig da er at disse er bærekraftige på lang sikt, og at det foreligger en plan for håndtering av avfall. Ressurser må gjenskapes eller gjenbrukes med så høy verdi som mulig og så lenge som mulig i en biologisk eller teknisk syklus.

Relatert innhold:

Restart | Materialgjenvinning – å spare på jordens ressurser
ReStart – å spare på jordens ressurser

Gjennom ReStart-ordningen tar vi tilbake kapp og installasjonsavfall, og gjenvinner dette til råmateriale for nye gulv.