Infeksjonsforebygging og gulv

Infeksjons- forebygging og gulv

Infeksjonsforebygging og hygiene

Covid19-pandemien har understreket viktigheten av god håndhygiene og gode rutiner for rengjøring for å redusere spredningen av Corona-viruset. Det har også bidratt til økt fokus på infeksjonsforebygging og kontroll i somatikken og geriatrien, for å stoppe infeksjoner og motvirke antibiotikaresistens. I denne sammenhengen er valg av gulv- og veggbelegg avgjørende for å skape effektive rutiner for rengjøring.

Tarkett har lenge engasjert seg i utviklingen av innovative gulvprodukter som retter fokus mot menneskers helse. Gulvløsningene våre bidrar til å skape et innbydende og hygienisk miljø som forbedrer pasientsikkerheten og gir et godt arbeidsmiljø for ansatte, både helsepersonell og rengjøringspersonell.

Våre selgere og tekniske eksperter hjelper deg med å velge de rette gulvløsningene, som forebygger spredning av infeksjon innen helsevesenet.

Derfor er infeksjonsforebygging så viktig

Spredningen av infeksjon og antimikrobiell resistens (AMR) utgjør alvorlige trusler mot folkehelsen. Håndteringen av dette er en stor utfordring for helsevesen verden over.

 • Hvert år rammes 1 av 10 pasienter (ca. 4 millioner) som er innlagt på sykehus i Europa av sykehusinfeksjoner (nosokomial infeksjon).
 • 37 000 mennesker dør hvert år i Europa på grunn av sykehusinfeksjoner, hvorav 70% skyldes antibiotikaresistente bakterier, såkalte multiresistente bakterier.
 • Multiresistente bakterier er en stor global trussel mot folkehelsen og anslås å føre til 10 millioner dødsfall frem til 2050 – hvis ikke utviklingen bremses.

 

Effektiv infeksjonsforebygging forhindrer spredning av sykehusinfeksjoner og antimikrobiell resistens.
Overforbruk av desinfeksjonsmidler og antibiotika kan påskynde utviklingen av antimikrobiell resistens og anses derfor som en risiko for menneskers helse. Produkter med biocider er ikke nødvendige ved rengjøring, hvis de rette vaske- og rengjøringsrutinene er på plass.

kilde: WHO (World Health Organization)

 

Infeksjonsforebygging – en nøkkelfunksjon på sykehus

Ca. 80% av sykehusinfeksjoner overføres via urene hender som berører forurensede overflater. Hender og overflatene hendene berører er de mest kritiske faktorene ved infeksjoner på sykehus. Derfor er god håndhygiene og rutiner for rengjøring av sykehuslokaler avgjørende og grunnleggende for å forhindre infeksjon. 

Selv om det ikke er bevis for at gulvet påvirker sykehusinfeksjoner, bør valg av overflater man sjeldent tar på (low-touch surfaces) velges på bakgrunn av egenskaper som:

 • smussbestandighet
 • vaskbarhet
 • resistens mot kjemikalier og desinfeksjonsmidler

Hygieniske lokaler i helsevesenet

1.    Valg av riktig materiale er avgjørende 

Det grunnleggende kravet til et hygienisk pleiemiljø er at alle overflater, gjenstander og utstyr kan rengjøres. Det er dermed også viktig å velge riktig materiale til gulv og vegger. I områder med lav risiko som i innganger, kontorer og serviceområder er infeksjonsforebygging mindre viktig, men i kliniske pleieområder bør gulv og veggmateriale velges med omhu, slik at vask og rengjøring kan gjøres enkelt og effektivt. 

Krav til gulv og vegger i kliniske pleieområder:

 • Glatte og ikke-porøse overflater med minimalt antall skjøter for å forhindre opphopning av smuss (som kan skape vekst av mikroorganismer)
 • Vanntett montering med oppbrett, samt sveisede skjøter for høyere slitestyrke.
 • Bestandighet mot gjentatt bruk av desinfeksjonsmidler som kvartære ammoniumforbindelser, alkohol og hydrogenperoksid. 
 • Materialer som er enkle å reparere. Dersom det oppstår en skade på gulv eller vegg, bør det være mulig å reparere og forsegle dette på stedet, uten å måtte bytte ut hele gulvet

2. Bruk riktige rengjøringsrutiner

Vask og rengjøring er nøkkelen til effektiv infeksjonsforebygging

Grunnlaget for god infeksjonsforebygging og -kontroll er å ha riktige rengjøringsrutiner til alle overflater. Dette betyr tørrmopping for å fjerne rusk og støv, og deretter vaske på en "fuktig måte" med vann og rengjøringsmiddel. Gulv er overflater som berøres lite (low touch surfaces), og som sjelden kommer i kontakt med hendene til pasienter/brukere eller helsepersonell. Ved normalt bruk trenger ikke gulvet å desinfiseres, en god rengjøring er tilstrekkelig.


Desinfeksjon etter rengjøring – kun der det er nødvendig

I kliniske områder der risikoen for infeksjon er høy eller der det oppstår utbrudd av infeksjoner, kreves desinfisering etter effektiv rengjøring. Å desinfisere uten å vaske ordentlig først har ikke noe for seg, da desinfeksjonsmidler raskt mister effekten i møte med organiske stoffer.

Når det gjelder sykehusgulv, er det viktigste å holde det rent og fritt for støv og smuss. Desinfeksjon må bare brukes i høyrisikoområder. Det er ikke nødvendig å bruke desinfeksjonsmidler i andre områder, der de ofte til og med skitner ut gulvet, sier Christine Huddlestone, Senior Health Manager, mikrobiologitekniker og ansvarlig for rengjøring ved Douai Hospital, Frankrike.
 

Tarkett blir medlem av nettverket Clean Hospitals for bedre hygiene

For å fortsette utviklingen av best practice i forbindelse med hygiene og rengjøring på sykehus, ble Tarkett med i nettverket Clean Hospitals i 2020. Deres formål er å forbedre hygienen på sykehus ved å utvikle innovative, effektive og bærekraftige rengjøringsrutiner med en evidensbasert tilnærming. 

Å velge riktig gulv

Sykehus og andre pleiemiljøer har en rekke rom og overflater, fra områder med høy trafikk som innganger og korridorer, til administrative kontorlokaler, pasientrom, operasjonsrom og våtrom. Hvert område stiller spesifikke krav til gulvet. Tarkett byr på en komplett løsning med både gulv og vegger til alle romtyper innen helsevesenet.

For sykehus med høy risiko for infeksjon er vinylgulv i rullformat den beste løsningen.

Tarketts Homogena Vinylgolv passar bra i operationssalar

iQ-gulv – det beste valget for krevende sykehusmiljøer

iQ-gulvene våre byr på den beste løsningen for krevende miljøer som f.eks. operasjonssaler og intensivavdelinger. Her er noen av hovedfordelene: 

 

 • Enkelt å vaske og vedlikeholde – den glatte overflaten på gulvene og muligheten for oppbrett bidrar til svært god hygiene. 
 • Vanntett og våtromsgodkjent – gulvet har en unik fleksibilitet og er enkelt å legge med oppbrett, samt at man kan lage perfekt sveisede skjøter.
 • Slitesterke skjøter – en slitestyrke som er tre ganger bedre enn standard.
 • Svært god bestandighet mot kjemikalier – motstandsdyktig mot sterke desinfeksjonsmidler som kvartære ammoniumforbindelser, alkohol, natriumhypokloritt, hydrogenperoksid osv. Tarketts overflatebehandling iQ PUR tåler disse desinfeksjonsmidlene, og gir markedets beste bestandighet mot flekker ved kjemikalier som jod, eosin og betadine.
 • Kombinert løsning for gulv og vegger – lett å kombinere og sveise sammen gulv og vegger (f.eks. Wallgard og ProtectWall) til et lukket, vanntett system.

Hva med biocidene?

Biocider er en bred gruppe stoffer som dreper levende organismer. De brukes som plantevernmidler og har en rekke bruksområder, som f.eks. bekjempelse av rotter, ugress, muggsopp og infeksjonsforårsakende bakterier. Bruken av biocider er et kontroversielt tema. Det er ingen bevis for effektiviteten av disse, og det finnes en risiko for økt antimikrobiell resistens ved unødvendig bruk av biocider.

 • Virus fungerer på en annen måte enn bakterier. Som ved antibiotika, er antibakterielle produkter ineffektive ved bekjempelse av virus. 
 • Overforbruk og misbruk av antibakterielle midler (antibiotika og biocider) kan føre til antimikrobiell resistens (AMR) 
 • Selv om det finnes en rekke produkter for sykehus som er impregnerte med antimikrobielle midler (f.eks. belegg, maling, gardiner), er det ingen bevis for at disse faktisk beskytter mot sykehusinfeksjoner. 

TARKETTS SYN PÅ BIOCIDER

Tarkett har lenge vurdert at bruken av biocider utgjør en stor risiko for menneskers helse og for miljøet vår, og har derfor valg å; 

 •    slutte å bruke biocider i produktene våre siden 2013
•    aktivt påpeke viktigheten av de rette rengjøringsrutinene
•    anbefale at desinfeksjonsmidler kun brukes på overflater der det er nødvendig, når det er nødvendig
•    fremme alternative vaskemetoder som er mindre avhengige av kjemikalier og desinfeksjonsmidler. Her kan du lese mer om anbefalingene våre for rengjøring.

 

Les mer

10 ting du må vite om antimikrobielle midler
10 ting du må vite om antimikrobielle midler

Biocider er en bred gruppe stoffer som dreper levende organismer.