Gjenvinning og gjenbruk

Gjenvinning og gjenbruk

Gjenvinning

I Tarkett har vi satt fokus på sirkulær økonomi. Vi forvandler det som tidligere ble sett på som avfall til nye råvarer og innovative produkter. Vi etterstreber å spare på ressursene ved å gjenvinne installasjonskapp, benytte gjenvunnet materiale i produksjon samt ved å utviklet nye produkter med gode råvarer som til slutt kan gjenvinnes.

Noen eksempler fra virkeligheten

400 tonn installasjonsspill gjenvinnes i Norden årlig 

I 1996 startet Tarkett Nordens første og eneste anlegg for gjenvinning av installasjonskapp fra vinylgulv.  I 2019 ble det gjenvunnet 466 tonn i Norden, hvorav 75% av dette gikk tilbake i kretsløpet som nye råvarer til Tarkett vinylgulv. Vi etterstreber å hele tiden forbedre vår gjenvinning, og vårt mål er å øke andel gjenvinning i årene fremover. Vi kaller det ReStart.

Hver kilo gjenvunnet vinyl, sparer 2 kilo CO2.

 

Gjenvunnet materiale blir en råvareressurs 

Overskuddsmateriale, spill og produkter som ikke oppfylle spesifikasjonene gjenbrukes i produksjonen av nye gulv.

  • Det modulære LVT gulvet iD Inspiration består av 52% gjenvunnet materiale.
  • TarkoDry, en våtroms membran, består av 85% gjenvunnet materiale.
  • Etter bruk kan Tarketts linoleum –og tregulv inngå som komposterbart materiale derigjennom nedbrytes og inngå i det biologiske kretsløpet. 
  • Ved vår teppefabrikk i Nederland har vi i mange år gjenvunnet teppefliser i vårt eget gjenvinningsanlegg. På våre Ecobase-produkter kan vi gjenvinne både baksiden og garnet. I 2018 investerer vi store summer og ressurser for å øke kapasiteten og foredle teknikken
  • Produksjonspill fra vår linoleum med akustikkbakside blir til råmateriale for endestykker som beskytter rullene under transport.  

 

Arbeidet med å øke gjenvinning av gamle gulv 

Vi vil jobbe sirkulært og gamle vinylgulv er en svært stor potensiell råvareressurs. Det ligger millioner kvadratmeter vinylgulv rundt omkring i Norge, og når disse gulvene skal fornyes kan vi både bruke råvarene videre og spare jorda vår for en CO2 belastning ved forbrenning av gamle vinylgulv. Tarkett driver egne prosjekter og samarbeider med andre parter for å identifisere, sortere og rengjøre gamle vinylgulv slik at de kan gjenvinnes til nye råvarer. 

 

Kontrollert gjenvinning 

Gjenvinning er et godt initiativ, men ikke en risikofri aktivitet. Det er viktig å ha kontroll på gjenvunnet materiale, slik at man ikke slipper uønskede stoffer ut i kretsløpet igjen.  Med REACH-lovgivningen og Tarkett sine egne tøffe krav til våre råvarers miljøprestasjon, har vi omfattende rutiner for kontroll og analyse ved håndtering av alle gjenvunnede råvarer.