Ny EPD for Tarketts linoleum – nå med klimabesparing i A1-A3

Ny EPD for Tarketts linoleum – nå med klimabesparing i A1-A3

Ny EPD viser laveste CO2-utslipp i bransjen for Tarketts linoleum 2,5 mm

En ny EPD (Environmental Product Declaration) er tatt frem for Tarketts linoleumgulv. EPDen viser at Tarketts linoleum 2,5 mm har et negativt CO2-utslipp under ”Cradle to Gate” dvs A1-A3. Dette omfatter nettoutslipp fra råvarene, transporten av disse til vår fabrikk og selve gulvproduksjonen. Med en verdi på -0,585 kg C02 ekv/m2 i Global Warming Potential (GWP) har produktet lavest karbondioksidutslipp blant alle linoleumsgulv på markedet*.

Den nye EPDen for Tarketts linoleumgulv er utformet i henhold til EN 15804+A1 og er av typen cradle-to-grave, beregnet med en brukstid på 1 år og med karbondioksidbinding inkludert. Den totale livssyklusverdien til Tarketts linoleum 2,5 mm er 2,75 kg C02 ekv/m2 GWP (A1 – D), som er den laveste i bransjen for denne produktkategorien*.

Noen av årsakene til at produktet får et negativt karbondioksidutslipp, er at Tarketts linoleum består av 85 % naturlige råvarer der ca. 2/3 er fornybare slik som linolje, naturharts, tre- og korkmel samt jutevev. Ca 10 % av produktet består også av resirkulert linoleum. På Tarketts linoleumsfabrikk i Narni, Italia har vi også gjort flere klimasmarte investeringer. For eksempel et varmevekslersystem som gjenbruker varme fra de store ovnene, en biomasse-kjele som produserer varmt vann for å varme opp ovnene og bruk av solceller. Fabrikken produserer 34 % egen energi og elektrisiteten som kjøpes inn kommer fra fornybare energikilder. Det er også et lukket vannsystem for gjenbruk av vann og et system for oppsamling av regnvann.

EPD-sertifiseringen ble utstedt av UL Environment i oktober 2020. Les mer på www.ul.com
Last ned EPD:n her.

*Viktig å tenke på ved sammenligning av EDP:er. Den rapporterte klimapåvirkningen fra et produkt påvirkes av grensene, forutsetningene og databasene som brukes i EPD:n.

Kontakt oss:
Ved spørsmål om Tarketts EPDer vennligst kontakt:
Dag Duberg, nordisk bærekraftsjef: +46 70 300 19 12, dag.duberg@tarkett.com
Nils Säving, miljøspesialist: +46 8 625 19 74, nils.saving@tarkett.com

Du er kanskje også interessert i:

Gjenvinning av utrevne linoleumsgulv
Gjenvinning av utrevne linoleumsgulv

Tarkett har utvidet ReStart-systemet til også å omhandle materialgjenvinning av kapp og installasjonsspill av linoleum.

EPD - spørsmål & svar
EPD - Spørsmål & Svar

Spørsmål og svar om EPDer