Ett steg mot ett fossilfritt samfunn

Nye iQ Natural - et steg mot et fossilfritt samfunn

I nye iQ Natural erstattes tradisjonell fossil råvare av bioattribuert vinyl og biobasert myknere. I kombinasjon med den nylig lanserte industrielle vaskeprosessen for gamle brukte gulv, og Tarketts systemer for gjenvinning, representerer iQ Natural en helt ny generasjon vinylgulv. 

Den første versjonen av iQ Natural ble lansert allerede i 2009 med biobasert mykner. Med denne nye kolleksjonen har vi tatt utviklingsarbeidet et steg videre i retning av en bærekraftig fremtid. Beregnet på produktets livssyklus gir nye iQ Natural 60 % lavere utslipp* av klimagasser sammenlignet med tradisjonelle homogene vinylgulv. For hver kvadratmeter som brukes, bidrar iQ Natural til overgangen fra fossile til fornybare råvarer og et sirkulært samfunn.

Nye iQ Natural har 60 % lavere utslipp av klimagasser sammenlignet med tradisjonelle homogene vinylgulv*

*Basert på en sammenligning med en generisk EPD (Environmental Product Declaration) for homogene vinylgulv fra ERFMI (European Resilient Flooring Manufacturers’ Institute).

Økodesign

Økodesign for en bærekraftig sirkulær omstilling
I likhet med de andre iQ-kolleksjonene, produseres også iQ Natural i Sverige, og er verdsatt i offentlige miljøer over hele verden for sitt flotte design og funksjonelle egenskaper. Gulvet kan fint materialgjenvinnes, og beholder sine tekniske og estetiske egenskaper selv etter flere runder gjenvinning.  

Økodesign handler også om å velge de rette råvarene, og vi streber etter å øke mengden resirkulert innhold i produktene våre. Et annet viktig skritt i riktig retning, er overgangen fra fossile råvarer til mer miljøvennlige alternativer.

Fossil råvare erstattes av biomasse
iQ Natural er verdens første gulv med BIOVYN™, bioattribuert vinyl fra INOVYN. Den erstatter den fossile råvaren med fornybar biomasse fra skogsavfall, i henhold til prinsippene om massebalanse.

BIOVYN™ produseres i et produksjonssystem som bruker fornybare råvarer parallelt med fossile råvarer. Av tekniske årsaker blandes de to råvarene i systemet, men den biobaserte delen ”attribueres”, det vil si tilskrives et spesifikt sluttprodukt. Attribusjon gjennom hele produksjonskjeden kontrolleres av en tredjepart, RSB (Roundtable  on Sustainable Biomaterials).

Prinsippene om massebalanse åpner for et grønt skifte i eksisterende industriell infrastruktur, uten at det innebærer ressurskrevende utvidelser av nye produksjonsanlegg. Dette er en stor og viktig mulighet for å kunne drive utviklingen mot et klimanøytralt samfunn. For hver kvadratmeter som brukes, bidrar iQ Natural til overgangen fra fossile til fornybare råvarer uten at ytelse og tekniske egenskaper påvirkes.

I tillegg kan et brukt iQ Natural-gulv tas tilbake og resirkuleres som råvare til nye gulv, og dermed få nytt liv. 

RSB (Roundtable on Sustainable Biomaterials) er en globalt anerkjent og uavhengig organisasjon som driver utvikling av en ny bioøkonomi gjennom bærekraft, sertifiseringer og partnerskap for samarbeid. Under utviklingen av iQ Natural har Tarkett hatt et nært samarbeid med RSB som uavhengig part.

Co2-nøytral produksjon

Anlegget vårt i Ronneby, som produserer iQ Natural, har i mange år brukt fossilfri strøm. I 2019 ble det gjort omfattende investeringer, delvis finansiert av det svenske regjeringsinitiativet ”Klimaklivet”, for å redusere avhengigheten av fossilt brensel ved produksjon av varme.  To oljepanner ble erstattet av elektriske ekvivalenter, noe som resulterte i en estimert klimagassreduksjon på nesten 4000 tonn karbondioksid i året. De små restutslippene som oppstår i den totale produksjonen av elkraft, som for eksempel ved bygging av kraftverk, klimakompenserers av Tarkett.*

Dette gjør produksjonen av iQ Natual CO2 -nøytral. 

* Tarkett støtter  biosfærereservatet Tambopata-Bahuaja for å øke bevisstheten rundt REDD+ prosjektet,bekjempe klimaendringer og øke biologisk mangfold, og også støtte ansvarlig landbruk og sosiale rettigheter.

Slutter sirkelen

Gjenvinning er et nøkkelelement i sirkulær økonomi – en effektiv måte å spare på jordens ressurser, redusere avfall og minimere utslipp av klimagasser..

Det kreves mindre energi å gjenvinne et materiale enn det gjør å produsere det fra bunnen av med jomfruelige råvarer. Man sparer for eksempel 2 kg CO2 for hver kilo vinylgulv som gjenvinnes, i følge Svenska Miljöinstitutet, IVL.

Tarkett ReStart®
Gjennom Tarkett ReStart®, en returordning for resirkulering av gulvproduktene våre, driver vi gjenvinningssystemer over hele Europa hvor avfall fra installasjoner av vinylgulv blir samlet inn og resirkulert ved våre anlegg. 

I 2019 samlet vi inn 466 tonn monteringskapp i Norden. Dette ble resirkulert og brukt som råvarer tilsvarende 115 000 kvadratmeter nye Tarkett-gulv, og sparte hele 700 tonn karbondioksid.
For effektivt å kunne gjenvinne brukte vinylgulv, har Tarkett nylig lansert en unik industriell vaskeprosess. Gjennom dette kan et utrevet iQ Natural—gulv rengjøres for lim- og sparkelrester, og deretter omdannes til granulater av samme høye kvalitet som nyprodusert råvare.

iQ Natural – et godt valg gjennom hele livssyklusen

Tarkett iQ Natural miljø

Hvordan fungerer massebalanse?

Bioattribuert betyr at et materiale baseres på fornybare råvarer i henhold til prinsippet om massebalanse. Det er produsert i et system som bruker fornybar råvare parallelt med fossil råvare. Av tekniske årsaker blandes de to råvarene i systemet, men den biobaserte delen ”attribueres”, det vil si tilskrives et spesifikt sluttprodukt.
Se videoen som viser prosessen i praksis.

Design inspirert av naturen

Naturens mangfold og uttrykk har vært inspirasjonskilden for fargepaletten i iQ Natural kolleksjonen

Den nye kolleksjonen består av 35 farger i fem fargefamilier; – Dusk, Dawn, Crisp, Radient og Relief. Sammen danner de en finstemt miks av ton-i-ton nyanser og nøytraler, valgt for å skape et vakkert og funksjonelt interør. 

Det nye Natural Flakes-mønsteret med sine myke kontraster utfyller kolleksjonens ellers diskrete mønsterbilde, og kan brukes til å fremheve utvalgte flater.

Bildegalleri

Livslang ytelse

iQ Natural føyer seg i rekken av iQ-kolleksjoner fra Tarkett med utmerkede funksjonelle egenskaper. Den enkle installasjonen, lange levetiden, samt de unike egenskapene for hygiene og vedlikehold blir verdsatt i både offentlige og private rom verden over. 

Materialets fleksibilitet og homogene konstruksjon med tykkelse på 2 millimeter gir gulvene i iQ-serien en unik, livslang ytelse. Dette gjør iQ-gulv til en ideell løsning for blant annet korridorer med oppbrett, som vanntette overflatesjikt i våtrom med sluk samt miljøer der hygiene og slitestyrke står i fokus.  

En av de mest verdsatte egenskapene til iQ-gulvene er at de kan gjenopprettes til original tilstand med tørrpolering, noe som sikrer en jevn, motstandsdyktig og slitesterk overflate.

Konstruksjonen gjør at iQ-gulvene kan tørrpoleres gang på gang, uten behov for voks eller poleringsmiddel. Dette er en av årsakene til at iQ-guvlene finnes i offentlige rom over hele verden.

Med sine svært lave VOC-nivåer og ftalatfrie sammensetning har iQ-gulvene ikke noen målbar negativ innvirkning på innendørs luftkvalitet. 

For områder der lydkvalitet er en prioritet, som for eksempel skolekorridorer, barnehager eller offentlige bygninger, er iQ Natural Akustikk* en god løsning. Den er tilgjengelig i ti utvalge farger, og gir trinnlydsdemping på 15 dB.

*Akustikkbaksiden består av bioattribuert vinyl sertifisert av RSB. Av produksjonstekniske årsaker benyttes mykneren DOTP i skumbaksiden. Den er ftalatfri men er ikke basert på fornybar råvare.

Dokument