Gjenvinning av gamle gulv

Gjenvinning av gamle gulv

Ny teknikk fjerner lim og sparkelrester

Gamle vinylgulv har et stort potensiale som råvareressurs. I følge opplysninger fra IVL ligger det i Sverige alene ca 150 millioner kvadratmeter vinylgulv, og som gjenvunnet materiale kan dette innebære en CO2 besparelse på opp mot 1 mill tonn. Vinylgulv er slitesterke, og materialet egner seg godt for gjenvinning. Frem til nå har vi ikke kunnet gjenvinne gulvene grunnet vanskeligheter med å separere lim og sparkel fra gamle installasjoner.

Nå har Tarkett utviklet en løsning som i industriell skala kan håndtere dette.

Den nye teknikken innebærer at gamle vinylgulv som er tatt opp kan renses for lim og sparkelrester, og gjenvinnes til råmateriale av like høy kvalitet som vinyl produsert direkte fra jomfruelige råvarer. 
Fortsatt gjenstår en teknisk utfordring med å få bort uønskede elementer (feks ftalater) fra eldre gulv produsert før 2011. Tarkett var dog tidlig ute med å fase ut ftalater fra sine homogene vinylgulv. Dette innebærer at alle homogene vinylgulv fra Tarkett som er produsert etter 2011 kan gjenvinnes uten risiko for at uønskede elementer føres tilbake i kretsløpet. 

Hvilke gulv kan gjenvinnes?

Tarkett sine ftalatfrie homogene vinylgulv og -veggmaterialer kan gjenvinnes.

Eksempelvis:
•    iQ Optima, iQ Granit, iQ Eminent, iQ Megalit produsert 2011 eller senere
•    Wallgard (2011 - )
•    TarkoDry Wall & Floor (2011 - )
•    iQ Natural uavhengig av produksjonsår (har vært ftalatfri siden lansering i 2009)

Slik fungerer det

  1. Grunneier, bygg- og/eller gulventreprenørmå kontakte en lokal Tarkett-representant i god tid (minst 4 uker) før materialet skal rives ut.
  2. Tarkett trenger informasjon om: 

type gulvmateriale - omtrentlig alder - omtrentlig mengde materialer (kvm) - adresse og kontaktperson/ansvarlig for utriving  

3. En prøvebit av materialet som skal rives ut sendes til Tarkett i Ronneby for analyse av mykgjørerinnhold. Denna analysen tar 1 – 2 dager.

4.  Etter klarsignal fra Tarkett planlegges rutiner for håndtering og transport samt kostnadsfordeling spesifikt for hvert prosjekt, i samråd mellom Tarkett og ansvarlige for utrivingen.  

5. Materialet tas imot av Tarkett i Ronneby der det inspiseres, granuleres, vaskes og blir til råvare for nye Tarkett produkter.

Kontakt oss for mer informasjon

Ønsker du å få mer informasjon om ReStart-ordningen på nye og gamle vinylgulv?

Ta kontakt med din lokale Tarkett-representant, eller ring +47 32 20 92 00  og velg #3 for å prate med oss om ReStart.

Relaterte artikler

Ronneby i Sverige
ReStart - vår returordning

Gjennom ReStart-ordningen tar vi tilbake kapp og installasjonsavfall, og gjenvinner dette til råmateriale for nye gulv.

gjenvinning av teppegulv
Tarkett lanserer nytt system for gjenvinning av teppeflis

Gjennom tett samarbeid med Aquafil har Tarkett utviklet en teknikk som åpner for gjenvinning av omtrent halvparten av all teppeflis som legges i Norge i dag.

gjenvinning av linoleum
Tarkett ReStart® – nå starter vi gjenvinning av installasjonsspill fra linoleum

Tarkett har utvidet ReStart-systemet til også å omhandle materialgjenvinning av kapp og installasjonsspill av linoleum.

Tarkett gjenvinner gulv fra IKEA
Verdensunikt sirkulært gulvprosjekt i Kungens Kurva

Da IKEA i Kungens Kurva ble renovert, rev man ut 10.000 kvm gamle gulv og sendte tilbake til vår fabrikk i Ronneby for gjenvinning. Materialet er nå brukt som råvare til nye gulv på IKEA i Jönköping.