Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Som en av verdens største gulvprodusenter har vi et særlig ansvar for å drive virksomheten vår på en langsiktig og bærekraftig måte. Og det er ikke mangel på utfordringer: Hvordan skal vi redusere vårt bidrag til global oppvarming? Hvordan skal vi drive produksjonen uten miljøbelastning og uten å utarme jordens ressurser? I et videre perspektiv handler det selvfølgelig ikke bare om Tarkett, men om hele samfunnet, hvordan vi alle opptrer, forbruker og velger, og hvordan det påvirker vår overlevelse på lang sikt på jorden.

Tarkett ønsker å bidra med gode og ansvarlige løsninger – men vi kan ikke gjøre det helt på egen hånd. Vi er overbevist om at det er helt nødvendig å samarbeide med kunder, leverandører, forskere, myndigheter og organisasjoner. Derfor engasjerer vi oss i og oppmuntrer til samarbeid med alle aktører i hele verdikjeden, slik at vi i fellesskap kan takle de globale utfordringene vi står overfor. 

Åpenhet

Samarbeid krever åpenhet og ærlighet. Vi tror på åpenhet og viser dette ved å:

•    opplyse om innhold, opprinnelse, utslipp og produksjonsdata for våre produkter i form av EPDer og eBVD

•    publiserer en omfattende årlig CSR-rapport som blir gransket av tredjepart

•    kommuniserer åpent og informerer gjerne om våre bærekraftsmål hva angår både miljø, økonomi og samfunnsspørsmål

Les mer under Åpenhetsloven

Bransjesamarbeid

I Norge har Tarkett et innsamlingssystem som heter ReStart hvor vi tar tilbake kapp og svinn fra vinyl og linoleum, samt gamle teppefliser til gjenvinning, samt eldre utrevne vinyl- og linoleumsgulv.  

I Norge sender gulvleggere vinylkappet som er til overs etter gulvlegging, til Tarketts gjenvinningsanlegg i Ronneby for sortering og behandling. I 2022 samlet systemet på Nordisk nivå inn  omlag 830 tonn installasjonsavfall, men potensialet er mange ganger større. Derfor er det viktig at vi samarbeider med bransjen om å jobbe for et felles mål, nemlig reduksjon i avfall og økt materialgjenvinning.

Eksperthjelp

Tarkett samarbeider med arkitekter, designere og eksperter innen skole, demensomsorg og helsevesen for bedre å forstå hvordan farger og mønstre kan brukes for å øke trivselen i skoler og omsorgsmiljøer.

Sertifisering og merkeordninger

Vi har en kontinuerlig og tett dialog med miljømerkings- og miljøvurderingsorganisasjoner. Mange av våre produkter er vurdert eller sertifisert av internasjonale og lokale miljøsystemer, bl.a. Basta, Byggvarubedömningen, Sunda Hus, Cradle to Cradle, og Svanen. 

Internasjonalt og lokalt engasjement

Vi samarbeider med internasjonale organisasjoner som fremmer sirkulær økonomi og næringslivets samfunnsansvar, og er engasjert i flere samarbeidsforum innen utviklingsprosjekter. Tarkett har siden 2010 forpliktet oss til å følge UN Global Compacts retningslinjer for bedrifters samfunnsansvar.